Udostępnij

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zakładając działalność gospodarczą każdy początkujący przedsiębiorca staje przed obowiązkiem przypisania swojej działalności do polskiej klasyfikacji działalności. PKD stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jest niczym innym jak umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej.

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zakładając działalność gospodarczą każdy początkujący przedsiębiorca staje przed obowiązkiem przypisania swojej działalności do polskiej klasyfikacji działalności. PKD stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jest niczym innym jak umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej.

Zmiany wynikają z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.) Wprowadziło ono nowe kody PKD 2007. Stare nr PKD 2004 obowiązywały do 31 grudnia 2009 r. a od stycznia 2010 mamy już wspomniane PKD 2007. 

Teraz każdy podmiot wpisany do rejestru REGON (i ten nie wpisany też) może sprawdzić w wyszukiwarce tego rejestru zamieszczonej na stronie internetowej GUS, czy kod PKD 2007 przypisany w rejestrze REGON do przeważającego rodzaju działalności jest właściwy – www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Dla tych co już działalność prowadzą  – sprawdźcie to i w razie czego pozmieniajcie. Zmiany są gratisowe (nic za to nie płacimy). Zmieniamy tylko w Urzędzie Gminy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej – EDG) a reszta instytucji: Urząd Skarbowy, ZUS, czy REGON dostaną informację od Urzędu Gminy.

Dla tych co zakładają w tym roku działalność, EDG, ZUSu, Urzędu Skarbowego, muszą mieć jeszcze REGON, a więc:

Serwis-Masazysta.pl utrzymywany jest z przychodów pochodzących z reklam. Materiały w nim gromadzone mogą powstawać właśnie dzięki tym dochodom. Dziękujemy za wsparcie i uszanowanie ich obecności.

Zanim otrzymasz REGON

Ustalenie kodów działalności gospodarczej to jeden z pierwszych obowiązków przyszłego przedsiębiorcy. Zanim uzyska swój REGON, musi podać, jaką działalność będzie prowadził. Wprawdzie w grudniu ubiegłego roku został zniesiony wymóg posługiwania się przez firmy w kontaktach urzędowych i obrocie gospodarczym zaświadczeniem o numerze REGON, ale nie zwalnia to przedsiębiorcy od uzyskania takiego numeru. Jest on potrzebny nie tylko dla celów statystycznych. Przykładowo informacja o przeważającym rodzaju działalności według PKD wykorzystywana jest do ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Kto pyta nie błądzi

Czasem odnalezienie właściwego kodu może przysporzyć trudności. Zdarza się bowiem, że podobnie brzmiące rodzaje działalności znajdują się w różnych miejscach klasyfikacji (jest ona podzielona na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy).

Zanim przedsiębiorca wybierze odpowiedni kod dla swojej działalności, powinien się nie tylko zapoznać z nowymi i starymi kodami, lecz także z wyjaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie PKD. Mogą się przydać także przygotowane przez GUS internetowe wyszukiwarki kodów oraz klucze powiązań. –  www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Natomiast w razie wątpliwości można spytać o radę urzędnika w gminie, który powinien być przeszkolony w tym zakresie. Wątpliwości można też wyjaśnić w urzędzie statystycznym.

 

Ile kodów w jednej firmie

Niektórzy są zdania, że wpisując rodzaj działalności, warto wybrać jak najszerszy zakres. Nie trzeba bowiem wykonywać wszystkiego, co się zgłosi. Natomiast jeśli w przyszłości firma poszerzy swoje usługi, nie będzie musiała ponosić kosztów aktualizacji wpisów (Krajowy Rejestr Sądowy pobiera przy zmianach opłaty) ani tracić czasu na wizyty w urzędzie.

Warto jednak pamiętać, że wymienienie niektórych rodzajów działalności uniemożliwi rozliczanie się ryczałtem albo z pomocą karty podatkowej. Dlatego eksperci zalecają raczej, by nie wpisywać wszystkiego, jak leci, ale wybierać te rodzaje działalności, które firma wykonuje lub są duże szanse, że będzie wykonywać. Ważne, by dokonując wpisu (bądź zmiany wpisu do EDG), jako pierwszy podać kod działalności przeważającej. Pamiętaj by podać pełny kod składający się z czterech cyfr i litery.

Dla przykładu:

Prowadzisz Gabinet masażu leczniczego

to PKD 2007 – 86.90.A to działalność fizjoterapeutyczna

Podklasa ta obejmuje:

  • indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

a w PKD 2004 było – 85.14.A to działalność fizjoterapeutyczna

Podklasa ta obejmuje:

  • indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, przyzakładowe, zawodowe, szkolne, przy domach starców, przez specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie innych niż szpitale.

Prowadzisz gabinet masażu nieleczniczego

to PKD z 2007 –  96.04.Z to Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A,
  • działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

 

W PKD 2004 było  –  93.04.Z to Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność mającą na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego i komfortu, wykonywaną w takich obiektach jak np.: łaźnie tureckie, sauny, łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego), pijalnie wód leczniczych, baseny lecznicze, centra fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1.

Warto zapoznać się z  nr PKD 2007 dotyczący Działalności paramedycznej86.90.D. Pod tym nr można przeprowadzać masaże akupresurowe w domu pacjenta.

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

A najlepiej będzie, jak poszukacie w podanej wyszukiwarce – www.stat.gov.pl/Klasyfikacje odpowiedniego dla siebie PKD.

Proszę również wziąć pod uwagę fakt istnienia ustawy o niektórych zawodach medycznych, która reguluje kwestię związaną z masażami leczniczymi i ma to związek z działalnością  fizjoterapeutyczną. Co prawda miała ona (ustawa) wejść w życie z 1.01.2010, ale, póki co z nie wiadomych przyczyn nie weszła (szukam odpowiedzi, dlaczego). Innymi słowy nr PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna podlega tej ustawie, natomiast nr PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – nie. 

Powodzenia
Marcin Banasiński

źródło:

rp.pl

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze