Udostępnij

Zapraszamy na kolejną konferencję pod naszym patronatem.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić do Poznania, w celu uczestniczenia w obradach XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. Neurorehabilitacja, które odbędzie się w dniach 17-20 czerwca 2015 r.

Zapraszamy na kolejną konferencję pod naszym patronatem.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić do Poznania, w celu uczestniczenia w obradach XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. Neurorehabilitacja, które odbędzie się w dniach 17-20 czerwca 2015 r.

Sympozjum odbędzie się w niecodziennych warunkach równoczesnego odbywania się dwóch znaczących wydarzeń naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Równocześnie, odbywać się będzie 7. Europejska i Śródziemnomorska Konferencja Naukowa Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej – EEMCPDM pt. Od Dzieciństwa do Dorosłości z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym przebiegająca pod auspicjami Amerykańskiej Akademii Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej (AACPDM).

Patronat Naukowy nad obradami Sympozjum objęła Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego Pani prof. Jolanta Kujawa oraz Konsultant Krajowy ds. rehabilitacji medycznej Pani prof. Krystyna Księżopolska.

Wybór tematyki Sympozjum PTReh nie jest przypadkowym. Dominować będą tematy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po przebytym uszkodzeniu centralnego układu nerwowego.

W pierwszym dniu obrad, poświeconym naukom podstawowym z zakresu uszkodzeń mózgu i ich regeneracji swój udział potwierdzili wybitni wykładowcy krajowi oraz zagraniczni uczestniczący w obu wydarzeniach naukowych. Równocześnie będzie istniała możliwość zaprezentowania własnych doświadczeń w omawianym zakresie.

W drugim dniu, poświęconym naukom klinicznym uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać, bądź zaprezentować własne doświadczenia o skuteczności wybranych metod leczniczych wraz z efektami rehabilitacji wspomaganej instrumentalnie oraz efektami rodzącej się gałęzi rehabilitacji jaką jest robotyka w usprawnianiu.

Pragnę podkreślić możliwość nadsyłania prac, które po dokonaniu oceny zostaną zakwalifikowane do poszczególnych sesji eksperckich (nie więcej niż 2-3 prezentacje w sesji) bądź w postaci e-posterów w sesji plakatowej oraz na stronach internetowych Sympozjum.

Ważną imprezą towarzyszącą obradom będzie Forum Rodziców Dzieci niepełnosprawnych pod tytułem Od Dzieciństwa do Dorosłości z niepełnosprawnością, które odbędzie się w hali nr 1 (Iglica) Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 20 czerwca 2015 r. Spotkanie to ma pozwolić dzieciom, ich rodzicom i opiekunom zapoznać się z problemami klinicznymi, społecznymi, zawodowymi i prawnymi przechodzenia w dorosłość osób z niepełnosprawnością funkcjonalną.

Organizatorzy zapewniają możliwość wzajemnego uczestniczenia we wszystkich częściach obu konferencji, przy czym sesje plenarne konferencji europejskiej będą symultanicznie tłumaczone.

Dodatkową atrakcją będą z całą pewnością imprezy towarzyszące obu wydarzeniom naukowym, które nie tylko umożliwią zawieranie i utrwalanie przyjaznych relacji miedzy wszystkimi uczestnikami, lecz również pozwolą na kontynuowanie dyskusji naukowych w nieco swobodniejszych warunkach.

lek.med.Joanna Dudzińska
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof.dr.hab.Marek Jóźwiak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Szczegóły:

TUTAJ


Udostępnij

Komentarze

komentarze