Prezentujemy obszerny zbiór wiedzy encyklopedycznej z zakresu technik manualnych, historii masażu oraz osób, które wywarły znaczący wpływ w tych dziedzinach.

"Wiem" to prekursorski projekt mający na celu zebranie w jednym miejscu mnóstwa informacji związanych z masażem.

A B C D E F G H K L M N P R S T Z
Zrost łacznotkankowy przylegajacych ruchomych powierzchni.
Axonotmesis to całkowite przerwanie włókien osiowych przy zachowaniu osłonek. Objawy kliniczne: pełny obraz porażenia obwodowego z zanikiem mięśni  i odczynem zwyrodnienia, możliwy powrót do...
Artretyzm (łac. arthritis, dna moczanowa, skaza moczanowa): przewlekła choroba wywołana zaburzeniami przemiany materii, charakteryzująca się odkładaniem w stawach głównie kwasu moczowego i jego soli...

Dział Muzeum Masażu

Najnowsze hasła:

Zbiór informacji dotyczących starych technik, nazewnictwa, narzędzi używanych we wszelkich terapiach, rękoczynach, w masażu...

Dział Encyklopedia Masażu

Najnowsze hasła:

Artretyzm (łac. arthritis, dna moczanowa, skaza moczanowa): przewlekła choroba wywołana zaburzeniami przemiany materii, charakteryzująca się odkładaniem w stawach głównie kwasu moczowego i jego soli...
Zespół Sudecka to choroba, która doprowadza do stopniowego zaniku (dystrofii) mięśni i ubytku kości. Niewyleczona na czas może doprowadzić do upośledzenia chorej części ciała, a dalej do kalectwa. Na...
Twardnienie zanikowe boczne, inaczej SLA (łac. sclerosis lateralis amyotrophica). Choroba o bardzo indywidualnym przebiegu. Wielosystemowa. Brak możliwości określenia podstawowych, wspólnych dla...
Reguła Arndt-Schulza dotyczy zastosowania siły bodźca, np. podczas masażu. Według tej reguły, słabe bodźce podtrzymują procesy życiowe, bodźce o średnim natężeniu działają pobudzająco, silne bodźce...

Dział Ludzie Masażu

Najnowsze hasła:

Satyarthi Peloquin. Jest Trenerem Pracy z Ciałem (Bodywork Trainer), prowadzi szkolenia, których tematem jest Współuzależnienie (Co-Dependency) oraz jest Liderem Seminariów - Ścieżka Miłości (the...
Eva Reich. Urodziła się w rodzinie psychoanalityków Wiedniu w 1924 r. Mieszkała w Pradze i w Berlinie a w 1938 wyemigrowała do Ameryki uciekając przed prześladowaniami nazistowskim. Była jedną z...
Saionji Masayuki, dr, jego prawdziwe nazwisko to Saiki Otsuki – śp twórca, założyciel i dyrektor MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU PREWENCJI MEDYCZNEJ W TOKIO, ur. 18 listopada 1943, zmarł 28 lutego 2005r...
Dr Ida P. Rolf. Urodziła się w 1896 Nowym Jorku, dorastała na Bronxie. W roku 1916 ukończyła Bernard College. W 1920 uzyskała tytuł doktorski w dziedzinie biochemii na Columbia University College of...