Udostępnij

Kolejny raz obejmujemy patronatem medialnym tę ciekawą konferencję. Nie może Was tam zabraknąć !

Kolejny raz obejmujemy patronatem medialnym tę ciekawą konferencję. Nie może Was tam zabraknąć !

Konferencja odbędzie się we czwartek 07. maja 2015r. w Auli budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4. W dniu 08. maja 2015r. przewidziane są bloki warsztatów, które odbędą się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji zapraszamy na spotkanie integracyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej (07.05.2015) położonym w malowniczym terenie dawnego majątku Sławin. Gwarantujemy regionalne dania, ludowe przyśpiewki oraz moc niezapomnianych wrażeń (spotkanie przewidziane jest dla posiadaczy PAKIETU I oraz zaproszonych Gości).

07.05.2015 (I dzień Konferencji)

Sesja I
Aktywność ruchowa w promocji i profilaktyce zdrowia
Współczesna fizjoterapia geriatryczna

Sesja II
Współczesne metody fizjoterapeutyczne w różnych dysfunkcjach narządu ruchu
Osoba niepełnosprawna w XXI wieku – postrzeganie przez społeczeństwo, rehabilitacja, aktywizacja

Sesja III
Doniesienia naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki

 
08.05.2015 (II dzień Konferencji)

Warsztaty tematyczne
(szczegółowe informacje dotyczące tematyki warsztatów, godzin oraz sal dydaktycznych wkrótce)

Wkróce więcej szczegółowych informacji.


Udostępnij

Komentarze

komentarze