Udostępnij

Zadaniem układu oddechowego jest wprowadzenie powietrza z tlenem do płuc i odprowadzenie dwutlenku węgla…

Zadaniem układu oddechowego jest wprowadzenie powietrza z tlenem do płuc i odprowadzenie dwutlenku węgla…

UKŁAD ODDECHOWY

Zadaniem układu oddechowego jest wprowadzenie powietrza z tlenem do płuc i odprowadzenie dwutlenku węgla.

Podział:
górne drogi oddechowe: – jama nosowa z przewodami nosowymi, gardło, krtań
dolne drogi oddechowe: – tchawica, oskrzela, płuca

Jama nosowa – od wew. pokryta nabłonkiem, biorącym udział w wytwarzaniu śluzu, dzięki któremu powietrze jest nawilżane. Pokrycie wnętrza jamy nosowej włoskami zabezpiecza dalsze odcinki ukł. oddechowego przed wnikaniem dużych cząsteczek pyłków (funkcja oczyszczająca), a silne ukrwienie ścian jamy nosowej powoduje ocieplenie powietrza.

Gardło – leży od podstawy czaszki do C6. Dzielimy na 3 odcinki:
– część nosowa – należy tylko do ukł. oddechowego, ma kształt lejka zwężającego się ku dołowi. W miejscu przejścia ściany górnej w ścianę tylną znajduje się migdałek gardłowy. W ścianach bocznych powierzchni podniebienia twardego znajduje się ujście słuchowe trąbki słuchowej służące wyrównywaniu ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej.
– część ustna – leży za jamą ustną, z którą łączy się cieśnią gardzieli. Krzyżuję się tu droga pokarmowa z
oddechową. Tu znajdują się parzyste migdałki podniebienne.
– część krtaniowa – leży za krtanią i przechodzi w przełyk. Należy do układu pokarmowego.

Krtań – szkielet krtani tworzą chrząstki wzmocnione więzadłami i mięśniami. Wyróżniamy chrząstki:
parzyste : nalewkowate, różkowate, klinowate oraz nieparzyste: tarczowata, nagłośniowa i pierścieniowata.
Chrząstka nagłośniowa znajdująca się w górnej części krtani wytwarza fałd zamykający dostęp do krtani w momencie przełykania pokarmu. Krtań jest również narządem głosu, ponieważ znajdują się tu więzadła głosowe potocznie nazywane strunami.

Tchawica -jest to długa rura zbudowana z chrzestnych półpierścieni wzmocnionych i zamkniętych od tyłu więzadłami. Od tyłu do tchawicy przylega przełyk. Jej wnętrze pokrywa nabłonek rzęskowy biorący odział w
procesie oczyszczania. Tchawica rozgałęzia się na dwa oskrzela główne.

Oskrzela – są to rurki chrzestne rozgałęziające się na coraz mniejsze, cieńsze oskrzeliki. Prawe oskrzele
główne ustawione jest pionowo, lewe bardziej poziomo. Na końcu najdrobniejszych oskrzelików znajduje się pęcherzyk płucny cienkościenny, otoczony siecią naczyń włosowatych tętniczych i żylnych. Zachodzi tu wymiana gazowa, liczba pęcherzyków jest różna i wiąże się z aktywnością danego ssaka. Kolejność:
oskrzela główne > płatowe > segmentowe > podsegmentwe >oskrzelko > oskrzelko końcowe > oskrzelko oddechowe

Płuca – Leżą w jamie kl. piersiowej. Wyróżniamy płuco lewe (posiadające dwa płaty) i płuco prawe (posiadające trzy płaty). Szczyty płuc wystają 1,5 cm nad obojczyk, w linii przykręgowej dolny brzeg znajduje się na wysokości 11 żebra, w lini pachowej płuco P-7 żebro a L – 8 żebro, w linii środkowo – obojczykowej płuco P żebro a L 7 żebro. Budowę mają gąbczastą, miąższową, lekką, Barwa u płodu czerwona z wiekiem szara lub ciemnoszara. Kształt stożka ze ściętą powierzchnią przyśrodkową, na niej wyróżniamy wnękę (wrota), przez którą do płuc wchodzi: tętnica płucna, oskrzele, tętnice oskrzelowe i nerwy dla opłucnej, a wychodzi z płuc: żyła płucna, żyła oskrzelowa i naczynia limfatyczne. Wszystko co wchodzi i wychodzi z płuc nosi nazwę korzenia płucnego.
Kolejność:
Płuca > segmenty > podsegmenty > zraziki > grona > pęcherzyki płucne.
Płuca do zewnątrz okryte są opłucną. Jest to cienka błona surowicza składająca się z dwóch blaszek. Jedna z nich przylega do płuca (opłucna płuca), druga wyścieła od wew. jamę kl. piersiowej (opłucna ścienna). Między nimi jest jama opłucnowa wypełniona niewielką ilością płynu surowiczego.

autor: Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze