Udostępnij

Allianz to kolejna firma ubezpieczeniowa, która proponuje biomasażystom (i nie tylko im) ubezpieczenie OC…

Allianz to kolejna firma ubezpieczeniowa, która proponuje biomasażystom (i nie tylko im) ubezpieczenie OC…

ubezpieczenie OC i NNW w Allianz, Serwis-Masazysta.plNas oczywiście interesują pakiety skierowane do osób z branży – masażystów niemedycznych (biomasażystów).  Masażysta dyplomowany ma dostęp do tańszego ubezpieczenia lekarskiego. Pisałem o tym w poprzednim artykule tej tematyki – ubezpieczenie PZU.

Pierwsze moje spotkanie z ubezpieczeniem OC firmy Allianz miało miejsce na forum Serwis-Masazysta.pl. Jeden z agentów Allianz złożył ciekawą propozycję OC nawet dla tych co ukończyli kursy masażu, a więc miał na uwadze biomasażystów. Oferta brzmiała tak:

„… Wszystkich zainteresowanych tanim a dobrym ubezpieczeniem OC działalności, posiadających ukończony kurs upoważniający do wykonywania zawodu masażysty, zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty: tutaj dane adresowe…”
„Sumy gwarancyjne od 50.000 do 300.000 zł. Włączona odpowiedzialność za przeniesienie chorób zakaźnych, w tym WZW i HIV. Zakres odpowiedzialności: szkody osobowe (śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała) i rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych klienta lub w nieruchomości lub nieruchomości wynajmowanej do prowadzenia działalności). Przy sumie gwarancyjnej 200.000 zł – składka roczna jak dla zawodów medycznych!!! Ochrona prawna. Np. do 10.000 zł (koszt adwokata) – składka roczna 50 zł!!!! . Zakres terytorialny – cała Polska, nie wiąże się z konkretną lokalizacją (dotyczy osoby)… "

Bardzo ciekawa oferta. Wynika z niej, że biomasażysta może być ubezpieczony w cenie ubezpieczenia zawodów medycznych. (okazało się później, że aż tak dobrze nie jest, ale jest ciekawie)

Zainteresowałem się tematem i postanowiłem sprawdzić. Zadzwoniłem do agenta, właściciela powyższego ogłoszenia, ale odpowiedzi nie uzyskałem. Skontaktowałem się zatem z centralą  i uzyskałem wyczerpującą odpowiedź od Agentury Allianz w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 1 od Pana Roberta Niemiry. Na zorganizowanym spotkaniu przedstawiłem kwestię prawną biomasażystów, masażystów po kursie, weryfikacji ich dokumentów, kwestii zakładania przez nich działalności gospodarczej. Poprosiłem o wnikliwą ocenę sytuacji biomasażystów i o przedstawienie ciekawej oferty. Po jakimś czasie dostałem takiego maila:

Dzień dobry
Zgodnie z rozmową przesyłam ogólne warunki ubezpieczenia oraz krótki opis,wysokość sumy ubezpieczenia oraz składkę za rok ubezpieczeniowy

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadanym mieniem w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia i które wystąpiły w okresie ubezpieczenia,ponadto w ramach ubezpieczenia dodatkowo jest klauzula mówiąca o odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub osobowe, które wystąpiły po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowaniu odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania.
Warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia jest prowadzenie działalności gospodarczej i jest to w przypadku szkody  rzeczowej lub osobowej podstawą do wypłaty odszkodowania.
Suma gwarancyjna jest w wysokości 200.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych.
Składka za rok ubezpieczeniowy wynosi 600 zł,istnieje możliwość rozłożenia płatności składki na dwie raty i nie stosujemy zwyżki.
Pozdrawiam
Robert Niemira

 

Serwis-Masazysta.pl utrzymywany jest z przychodów pochodzących z reklam. Materiały w nim gromadzone mogą powstawać właśnie dzięki tym dochodom. Dziękujemy za wsparcie i uszanowanie ich obecności.

Allianz zatem proponuje ubezpieczenie OC dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak się dowiedziałem to samo-zatrudniony biomasażysta  należy do tej grupy. Super.

Co należy uczynić, by wykupić ubezpieczenie OC Allianz: 

  • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie biomasażu. Allianz nie wnika w kwestie samego zakładania działalności, interesuje ich tylko czy owa działalność jest prowadzona. Allianz nie weryfikuje żadnych dokumentów. Założona i prowadzona działalność jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Innymi słowy – jeżeli mogłeś założyć działalność gosp. to znaczy, że możesz się ubezpieczyć… 
  • spełnić warunki zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia OC Allianz 

i to wszystko! Allianz pokryje ew. szkody majątkowe i rzeczowe, jeżeli będą spełnione powyższe warunki.

 

Moim zdaniem:

co jest dobre:
Wysokość składki omawianego ubezpieczenia w Allianz jest wyższa niż składki dla zawodów medycznych ale z kolei propozycja (stosunek składki do sumy gwarancyjnej) jest ciekawsza niż w PZU. Jeżeli chodzi o weryfikacje dokumentów, to jej po prostu nie ma. Wystarczy mieć działalność. Oferta PZU i Allianz jest bardzo podobna. Wystarczy poczytać ogólne warunki tych ubezpieczeń.

A co mnie niepokoi:
Załóżmy, że skończyłem 2-tyg kurs masażu albo weekendowy, zostaję biomasażystą i mogę założyć działalność (bo tak jest), nikt mnie nie sprawdzi. Jeżeli dojdzie do szkody to w świetle ubezpieczyciela Allianz, to teoretycznie odszkodowanie będzie wypłacone a w świetle PZU taki ktoś, po 2-tyg kursie nie przejdzie weryfikacji, więc ubezpieczenia nie będzie miał.

Wygląda na to, że PZU na samym początku sprawdza kogo ubezpiecza, weryfikuje dokumenty. Allianz podchodzi to tego bardziej zawodowo… zajmie się tematem jak wyniknie szkoda. Wtedy będzie weryfikować ew. dokumenty sprawcy zdarzenia (czyli  terapeuty) a więc jeżeli terapeuta „oszuka” bo posiadane przez niego dokumenty  będą nieprawdziwe, bądź niewystarczalne do wypłaty odszkodowania nie dojdzie.

W obydwu przypadkach trzeba jasno powiedzieć, że nie dojdzie do wypłaty odszkodowania, jeżeli będziemy działać z szeroko pojętą premedytacją oraz (co równie jest ważne) jeżeli terapeuta wykona czynności zabiegowe niezgodnej z własnymi kwalifikacjami, innymi słowy musi on wykonywać czynności potwierdzone odpowiednimi dokumentami!

[page-break]

Propozycja agenta Allianz, dla mnie:

OC
Suma Gwarancyjna 200.000 jest to górna granicą odpowiedzialności w trakcie trwania ochrony  (może więc zdarzyć się jedno zdarzenie lub kilka na w/w sumę gwarancyjną i dotyczy to czynności wykonywanych związanych z pracą u klienta, szkodami wyrządzonymi na ciele pacjenta lub uszkodzeniem rzeczy podczas wizyty u niego)

składka roczna to 600 zł.
W dwóch ratach po 300 zł (nie ma zwyżek za płatność ratalną)

NNW
w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas dojazdu i powrotu z pracy, podczas pracy, podwojenie świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, (a więc jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku zostanie określone przynajmniej 50% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu naliczone od podwójnej sumy ubezpieczenia), przeszkolenie zawodowe inwalidów 25% na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie jednak 5000 zł, zawał serca,
dodatkowo można wykupić świadczenia opiekuńcze na terenie RP.

poniżej propozycja na ubezpieczenie NNW wraz z sumami ubezpieczeń oraz składką roczną

  • Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu: suma ubezpieczenia 25.000
  • Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu: suma ubezpieczenia 50.000
  • Świadczenie na wypadek śmierci : suma ubezpieczenia 12.500
  • Przeszkolenie zawodowe inwalidów 25% na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,maksymalnie jednak 5000
  • Zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30 r życia 5000zł
  • Świadczenia opiekuńcze na terenie RP to między innymi transport do i ze szpitala, dostawa leków w przypadku zaordynowanych przez lekarza do kwoty 100zł, wizyta lekarza jeżeli ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, Allianz gwarantuje porycie kosztów wizyt lekarskich ,pokrycie dojazdów lekarza do chorego, interwencja pogotowia ratunkowego do łącznej kwoty 500zł w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku, organizacja procesu rehabilitacyjnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego wymaga rehabilitacji w domu lub poradni rehabilitacyjnej, Allianz zapewnia pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w domu do łącznej kwoty 700zł do jednego zdarzenia albo zorganizowanie transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni do łącznej kwoty 700 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Składka roczna 310 zł

Dla osób które skorzystają z OC bądź NNW – Allianz proponuje 30% zniżki na ubezpieczone budynki, lokale oraz zniżki komunikacyjne i ubezpieczenie życia swoich najbliższych.

Więcej informacji udzieli agent Allianz Robert Niemira – robert.niemira@port.allianz.pl

Wybór należy do Was.

Pozdrawiam
Marcin Banasiński

 

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze