Udostępnij

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu artykułow poświęconych wpływowi masażu na bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Trzeci z prezentowanych tekstów to krótki artykuł porównujący wpływ masażu i tradycyjnych metod leczniczych na tytułowe schorzenie.

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu artykułow poświęconych wpływowi masażu na bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Trzeci z prezentowanych tekstów to krótki artykuł porównujący wpływ masażu i tradycyjnych metod leczniczych na tytułowe schorzenie.

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu artykułow poświęconych wpływowi masażu na bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Trzeci z prezentowanych tekstów to krótki artykuł porównujący wpływ masażu i tradycyjnych metod leczniczych na tytułowe schorzenie.

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu artykułow poświęconych wpływowi masażu na bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Trzeci z prezentowanych tekstów to krótki artykuł porównujący wpływ masażu i tradycyjnych metod leczniczych na tytułowe schorzenie.

W badaniu tym autorzy chcieli odpowiedzieć na pytanie czy ludzie doświadczający bólów dolnego odcinka kręgosłupa odczuwają poprawę po zastosowaniu terapii masażem i tradycyjnych metod leczniczych. Stwierdzają, że jednorazowe zastosowanie masażu nie redukuje znacząco bólu w porównaniu z wielokrotnym stosowaniem tej metody.
Badanie zostało przeprowadzone na Uniwersytecie stanowym Alcorn w Lousianie. Porównywane były metody terapii masażem i tradycyjna metoda lecznicza. Potencjalna grupa badawcza musiała wyrazić zgodę na przeprowadzenie tej terapii i odbyła ją dobrowolnie. Udział w badaniu wzięło 60 osób w wieku 18-63 lat. Zostali oni podzieleni na dwie 30-osobowe grupy. Grupa pierwsza była poddawana terapii masażem. Druga natomiast była poddawana tradycyjnym metodom leczniczym tj. relaksacja mięśni, niesterydowe leki przeciwzapalne. Badani mieli za zadanie wypełnić kwestionariusz ODI ( używany już w ok. 200 naukowych próbach) przed, natychmiast po i miesiąc po zakończonej terapii. Został on użyty w celu oszacowania stanu funkcjonalnego badanych, a także zobaczyć jak bóle dolnego odcinka kręgosłupa wpływają na jakość ich codziennego życia. Pacjenci, którzy nie wypełnili kwestionariusza w 3 w/w okresach byli eliminowani z próby. Całkowity możliwy wynik kwestionariusza to 50 pkt.
Szczegółowa charakterystyka grupy badawczej przedstawiona jest w tabeli nr. 1

Tabela nr.1  Charakterystyka grupy badawczej 

 

Analiza wyników przeprowadzona przez autorów pokazuje, że w przypadku grupy tradycyjnej zauważono duże zmniejszenie bólu między pierwszym pomiarem a drugim i nieco mniejsze między drugim a trzecim. W porównaniu grupa masażu zanotowała również spadek bólu jednak w odróżnieniu od grupy tradycyjnej większy spadek bólu zanotowała między drugim a trzecim pomiarem. Autorzy badali również poziom funkcjonalny na podstawie kwestionariusza ODI. W obu grupach zanotowali znaczącą poprawę w stanie funkcjonalnym badanych przy czym zauważyli nieznaczną przewagę grupy terapii tradycyjnej nad grupą masażu. 

Podsumowując swoje badania autorzy podkreślają, że oba warianty leczenia są skuteczne w podobnym stopniu i mogą być stosowane w leczeniu tego schorzenia. Daje to przy tym alternatywę dla pacjentów do wyboru sposobu postępowania. Zauważają, że grupa tradycyjnej terapii w większym stopniu zredukowała ból aniżeli terapia masażem. Mimo to postęp w grupie masażu uważają za znaczący.
Autorzy zauważają jednak jedną duża różnicę w dobieraniu terapii leczniczej przy schorzeniu związanym z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Mianowicie jest to leczenie nieinwazyjne dla organizmu w przeciwieństwie np do niesteroidoywch leków przeciwzapalnych.

Wykazują kilka znaczących korzyści z wyboru takiego rodzaju leczenia:

• Terapia masażem daje alternatywę pacjentom w wyborze form leczenie.
• Nie ma konieczności przyjmowania leków, co sprzyja pacjentom, którzy preferują naturalne formy leczenia bądź nie mogą przyjmować leków z danego powodu.
• Masaż w przeciwieństwie do niektórych leków nie wywołuje objawów uzależnienia.
• Terapia masażem jest mniej kosztowna niż farmaceutki.
• Terapia masażem rzadko powoduje niekorzystne efekty bądź efekty uboczne.

Niewielkie różnice w efektach działania terapii przy tylu korzyściach wynikających z zastosowania terapii masażem może skłaniać do właśnie takiego wyboru formy leczenia. Autorzy podkreślają natomiast konieczność dalszego przeprowadzania wysokiej jakości prób w celu badania wpływu zarówno masażu jak i tradycyjnych metod leczniczych na bóle dolnego odcinka kręgosłupa.
 

Źródło:

Melancon B., Miller L., „Massage therapy versus traditional therapy for low back pain relief”, Holistic Nursing Practise, 2005, 1-2

autor: rafal.uryzaj

Podobne tematy:

Etilogia bólów dolnego odcinka kręgosłupa

Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa


Udostępnij

Komentarze

komentarze