Udostępnij

Pytania do Pana Dr Pawła Piątkowskiego w sprawie tensegracji w masażu…

Pytania do Pana Dr Pawła Piątkowskiego w sprawie tensegracji w masażu…

Pytania

Co to jest tensegracja w masażu?

Dlaczego tensegracja jest mało stosowana przez masażystów, choć jest efektywniejsze niż tradycyjny masaż leczniczy?

 

Odpowiedź

  1. Prawo tensegracji w organizmie ludzkim możemy rozumieć, jako wzrost napięcia jednej części struktury naszego organizmu, które powoduje wzrost napięcia wszystkich innych tkanek łączących się z tą tkanką, aby zrównoważyć siły ściskania i rozciągania. Dlatego wzrost napięcia jednej części struktury naszego organizmu pociąga za sobą wzrost napięcia wszystkich innych tkanek łączących się z tą tkanką, aby zrównoważyć tę siłę pociągania.Kości są elementami wytrzymałymi na ściskanie, natomiast mięśnie, ścięgna, więzadła na rozciąganie. Wzrost napięcia jednego mięśnia powoduje wzrost napięcia w szeregu innych mięśni, powięzi i więzadeł będących z nim połączonych strukturalnie (mających wspólny przyczep). Rozpatrujemy więc prawo tensegracji na poziomie powięziowo-mięśniowo-więzadłowym. W anatomii człowieka możemy znaleźć wiele przykładów takich zależności strukturalnych.
  2. Po raz pierwszy prawo tensegracji zostało opisane przez architekta R.B. Fullera w roku 1927, który wykorzystał to prawo w konstrukcjach architektonicznych. Natomiast prekursorem tensegracji w biologii jest Donald E. Ingber, który stwierdził, że prawo to dotyczy również żywych organizmów. Prawo tensegracji w masażu po raz pierwszy opisywali: mgr Henryk Pawlak, dr Krzysztof Kassolik i dr Waldemar Andrzejewski z Wrocławia. Prace badawcze ciągle trwają i publikowane są coraz liczniej w  literaturze medycznej. Znajomość zastosowania tensegracji w masażu wymaga bardzo dobrej znajomości anatomii człowieka, którą  nie wszyscy masażyści posiadają.
     

Pozdrawiam

Paweł Piątkowski
 

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze