Udostępnij

Technika Bowena – zwana również pracą Bowena to system dynamicznych zabiegów na mięśniach i tkance łącznej rozwinięta przez nieżyjącego już Thomasa Bowena pochodzącego z Australii.

Czasem potocznie nazywana „ homeopatia pracy z ciałem”, ponieważ wnosi wymierny wkład w stymulowaniu organizmu do procesów samo leczenia. Wielkim atutem tej techniki jest to, iż daje wielkie korzyści dla pacjenta przy niewielkim wysiłku ze strony terapeuty.

Technika Bowena – zwana również pracą Bowena to system dynamicznych zabiegów na mięśniach i tkance łącznej rozwinięta przez nieżyjącego już Thomasa Bowena pochodzącego z Australii.

Czasem potocznie nazywana „ homeopatia pracy z ciałem”, ponieważ wnosi wymierny wkład w stymulowaniu organizmu do procesów samo leczenia. Wielkim atutem tej techniki jest to, iż daje wielkie korzyści dla pacjenta przy niewielkim wysiłku ze strony terapeuty.

Bowtech® czyli Oryginalna Technika Bowena może być stosowana w wielu schorzeniach zarówno w stanach ostrych jak i przewlekłych. Terapeuta posługujący się ta technika terapeutyczną dostarcza odpowiednich sygnałów do systemu nerwowego pacjenta w odpowiednich miejscach ( mięśniach, ścięgnach, więzadłach lub nerwach) natomiast to organizm wykonuje resztę pracy reagując w odpowiednim dla siebie czasie, w zależności od własnych możliwości.  Technikę tę można stosować (z paroma wyjątkami gdy istnieja przeciwwskazania do stosowania pewnych procedur) na osobach w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia.

W stanach ostrych terapeuta może kierować zabieg wprost na dotknięta część ciała, gdyż wówczas nie ma czasu aby organizm pacjenta rozpoczynał kompensacje i przystosowanie się do urazu.  Poza niektórymi terapeutami specjalizującymi się w urazach i kontuzjach sportowych, większość osób posługujących się ta techniką spotyka się ze schorzeniami które rozwijają się stopniowo przez długi okres czasu, gdzie nieprawidłowe wzorce ruchowe i postawy ciała zdążyły się mocno zakorzenić.

Bowtech w większości jednak oddziałuje na ciało jako całość przywracając je do równowagi poprzez autonomiczny układ nerwowy. System ten kontroluje prawie 80 % czynności fizjologicznych i jest bardzo podatny na zewnętrzne czynniki stresogenne. Duża część osób żyje aktualnie w stałym i silnym stresie czyli w przewadze i pobudzaniu układu współczulnego autonomicznego („walcz, walcz lub przeczekaj). Leczenie ma za zadanie przełączyć dominację układu współczulnego na przywspółczulny (odpocznij, odpręż się  i naprawiaj). Techniki terapeutyczne Bowena maja za zadania przyspieszać proces przełączania. Podczas sesji terapeutycznych pacjent często popada w stan głębokiej relaksacji, słychać tez równie często głośną prace jelit. Obie te zmiany wskazują na uwolnienie od stresu i przełączenie na dominację układu przywspółczulnego.

Sesja terapii Bowena trwa 15-45 min. Ruchy są delikatne i jednocześnie znaczące i mogą być mogą być również wykonywane przez odzież.  Zabieg wykonywany jest na łóżku do masażu, kozetce lub jeśli to wymagane w pozycji siedzącej na krześle. W zabiegach mających na celu przywracanie równowagi całego ciała pierwsze ruchy są wykonywane w okolicach lędźwi, kolejne na plecach i karku. Sesja Bowena składa się z jednej lub więcej procedur czyli zestawu kilku ruchów. Pomiędzy poszczególnymi zestawami ruchów terapeuta robi tak długą przerwę jaka jest potrzebna do wywołania reakcji w ciele pacjenta. W przeciwieństwie do innych technik manualnych gdzie terapeuta narzuca zmiany poprzez zastosowaną technikę, technika Bowena pozwala ciału leczyć samego siebie przy minimalnej ingerencji z zewnątrz. W związku z subtelnością stosowanych technik Bowena i trwającej przez pewien czas reakcji organizmu, inne formy leczenia manipulacyjnego zastosowane na 4 dni przed lub 5 dni po zabiegu sesji Bowena mogą zablokować jego skuteczność.

Historia BowtechThomas Ambrose Bowen ( 1916-1982) rozpoczął rozwijanie swojej techniki w latach 50-tych w Geelong w Australii. Zainteresował się przynoszeniem ulgi w ludzkim cierpieniu i zaczął dostrzegać, że pewne ruchy wykonywane na ciele wywołują określone efekty. Tom Bowen rozpoczął rozwijanie swojej techniki bez jakiegokolwiek wykształcenia medycznego czy terapeutycznego. Zwykł powtarzać, że jego dzieła to „dar od Boga”. Swa prace nad rozwojem techniki kontynuował przy pomocy swojej przyjaciółki i sekretarki Rene Horwood.  Bowen był rozchwytywanym terapeutom wykonując blisko 13000 zabiegów rocznie w swej klinice. Biorąc pod uwagę, że zabiegi robi się nie częściej niż co 7 dni i że większość pacjentów potrzebuje nie więcej niż 1-3 zabiegów łatwo obliczyć, że przez klinikę Toma przewinęła się nieprawdopodobna rzesza pacjentów. Warto dodać, że w pewnych godzinach klinika Bowena świadczyła również bezpłatne zabiegi dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych. W 1974 r podczas krajowej konferencji zdrowia w Adelajdzie Oswald rentach poznał Toma Bowena. Od tego momentu zaczął pobierać nauki od Toma.

I tak przez następnie 2,5 roku Oswald studiował technikę Bowena i został wyznaczony do sporządzania odpowiedniej dokumentacji nt techniki gdyż Bowen nie miał żadnych notatek, szkiców czy podręczników dotyczącej swojej pracy. Tym samym przy pomocy Bowen przy pomocy Oswalda i Rene Horwodd stworzyli rzeczywisty obraz oryginalnej techniki Bowena.  Od 1976 Oswald wraz ze swoją zona Elaine zaczęli posługiwać się metodą Bowena w swej klinice w Hamilton w stanie Victoria.

Mając na uwadze życzenia Toma Bowena by naukę jego metody rozpocząć dopiero po jego śmierci Ossie i Elaine nadali jej nazwę Technika Bowena i przeprowadzili pierwsze seminarium w Perth w 1986 r. Do 1990 r. bez przerwy prowadzili seminaria w całej Australii. Aby zachowaj technikę w jej oryginalnym kształcie powołali w 1987 r  australijską Akademie Terapii Bowena i ostatecznie nadając tej technice nazwę Bowtech ®- The Bowen Technique.  Od tego momentu technika została stopniowo wprowadzana i rozpowszechniana w wielu krajach świata. Obecnie małżeństwo jest wspierane przez liczna grupę instruktorów zarejestrowanych i licencjonowanych przez Akademię.

Podobne tematy:

Sesja Bowena


Udostępnij

Komentarze

komentarze