Udostępnij

odpowiedź na zadane pytanie w sprawie podpisania umowy z NFZ

odpowiedź na zadane pytanie w sprawie podpisania umowy z NFZ

 

jeden z naszych użytkowników, technik masażysta, zadał pytanie o współpracę z NFZ. Skierowałem to pytanie właśnie bezpośrednio do NFZ.

 

Szanowni Państwo,

Nazywam się Marcin Banasiński, jestem właścicielem, redaktorem naczelnym największego, internetowego portalu branżowego – www.Serwis-Masazysta.pl oraz prowadzę prywatną praktykę w tej branży.

Piszę do Państwa z zapytaniem a zarazem oczekuję pomocy w rozwianiu wątpliwości i szukam konkretnej fachowej odpowiedzi u źródła. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie:

Czy technik masażysta może podpisać umowę z NFZ na prowadzenie działalności masażowej i związanych z tym usług dla pacjentów NFZ? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jeżeli nie, to jakie warunki powinien spełnić technik masażysta, by mógł prowadzić działalność pod szyldem NFZ?
Dodatkowo proszę podać, jakie rozporządzenia bądź ustawy to regulują?

 
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
 
z poważaniem

Marcin Banasiński
właściciel, redaktor naczelny
Serwis-Masażysta.pl
tel. +48 0 604 54 60 91
email banasisnki@serwis-masazysta.pl
www.serwis-masazysta.pl

otrzymalismy odpowiedź od Pani Magdaleny M. Stawarskiej z Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ, odpowiedź poniżej:

 

Panie Redaktorze,

Poniżej przesyłam odpowiedź na przysłane do nas pytania.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027) w art. 5 , pkt. 41) zawarta jest definicja świadczeniodawcy.

NFZ zawiera umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami  na określone zakresy w ramach poszczególnych rodzajów świadczeń, a nie na produkty jednostkowe mieszczące się w ramach zakresu świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

W rodzaju: rehabilitacja lecznicza nie kontraktuje się pojedynczych zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym również masażu).

Wymagania wobec świadczeniodawców w poszczególnych zakresach, w rodzaju rehabilitacja lecznicza, określa załącznik nr 3 zarządzenia nr 85/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, któro jest dostępne na stronie internetowej funduszu – link

Pozdrawiam

Magdalena M. Stawarska
Biuro Komunikacji Społecznej Centrali NFZ
(022) 572 60 76

  Dziękujemy za odpowiedź Pani Magdalenie M. Stawarskiej.

 

 

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze