1. Regulamin określa ogólne warunki dotyczące QUIZów umieszczanych na portalu Serwis-Masazysta.pl.
 2. Organizatorem quizów jest Serwis-Masażysta Sp. z o.o. z siedzibą: 02-548 Warszawa, ul. Różana 21/10 zwanym dalej „organizatorem”
 3. W quizie mogą brać udział tylko zarejestrowani użytkownicy Serwis-Masazysta.pl, posiadający konto rozszerzone
 4. Udział w quizie jest całkowicie darmowy.
 5. Dla zwycięzcy konkretnego quizu przewidziana jest jedna nagroda ufundowana przez firmy współpracujące z Serwis-Masażysta.pl bądź przez portal Serwis-Masazysta.pl
 6. Nagród może być więcej i o tym użytkownicy Serwis-Masażysta.pl zostaną odpowiednio powiadomieni. Zostaną również ustalone osobne reguły rozdawania nagród.
 7. Za poprawnie rozwiązany quiz uważa się udzielenie 80% odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Maksymalny czas rozwiązania zadań to 5 minut.
 8. Czas trwania quizu od momentu jego opublikowania to 2 tygodnie.
 9. Zabawę rozpoczynamy odnośnikiem – rozpocznij quiz. Od tego momentu liczy się czas trwania quizu.
 10. W każdym z 10 zadań prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.
 11. Podczas rozwiązywania zadań, można zadania pomijać i wracać do nich pamiętając o tym, że każde zadanie prawidłowo rozwiązane to 10% sukcesu i maksymalny czas to 5 minut na cały quiz.
 12. Prawidłowe odpowiedzi będą widoczne dopiero po 2 tygodniach, czyli po zakończonej zabawie.
 13. Organizator nie odpowiada za przerwy w łączności z serwerem oraz za zbyt małą przepustowość łącza internetowego użytkownika quizu.
 14. Jeżeli nie akceptujesz powyższych pkt niniejszego regulaminu – nie zaczynaj quizu!
 15. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu