1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z  bloga na stronie Serwis-Masazysta.pl
 2. Tylko zalogowani użytkownicy serwisu (II etap – konto rozszerzone) mogą założyć i prowadzić swojego bloga.
 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów przez użytkowników na swoim blogu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 4. Użytkownik Serwis-Masażysta.pl publikuje na stronach swojego bloga wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach blogów działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym:
  - treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
  - materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich,
  - materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych o treściach pornograficznych.
 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez użytkowników blogów, których zasadniczym celem jest nachalna promocja bądź autopromocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów/usług.
 7. Redakcja Serwis-Masażysta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści/materiały zamieszczane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów/blogów, w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów pkt. 5, 6 i 7 niniejszego Regulaminu.
 8. Redakcja Serwis-Masażysta.pl dołoży wszelkich starań by zapewnić prawidłowe działanie usługi blogowania oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej funkcjonowania.  
 9. Redakcja Serwis-Masażysta.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.