[strona w trakcie opracowywania]

 

  1. Każdy Użytkownik - po rejestracji i pierwszym zalogowaniu (lub w czasie późniejszym) ma prawo do dodania swojej osoby do bazy Masazystów.
  2. Baza Masażystów jest zbiorem informacji o osobach zajmujących się branżą masażu. Zebrane dane są przetwarzane przez spólkę z o.o. SM ..........
  3. Baza Firm skupia informacje o firmach z branży masażu. Jest to opcja płatna, dostępna po zakupie konta VIP.  Zebrane dane są przetwarzane przez spólkę z o.o. SM ..........
  4. Każda osoba, która dokonała wpisu do Bazy Masażystów ma prawo do wglądu w swoje dane, ich edycję lub usunięcie.
  5. W celu dodania się do bazy Masazystów należy edytować swój profil (należy najechać kursoerem myszy po lewej na Serwis Start i kliknąć: Twój Profil, po wejściu w Profil należy kliknąć w zakładkę Edycja )
  6. Wyłączne prawo do przetwarzania danych z bazy firm i masazystów ma spólka z o.o SM ...................