Udostępnij

W dniu 18 marca odbyła się konferencja pt. ” Fizjoterapia, klucz do zdrowia”, której nasz portal patronował. Wydarzenie to obserwował Dominik Kolmaga i dzięki niemu możemy przeczytać kilka słów o referatach i zwycięskiej prezentacji. Zapraszamy.

 

 

W dniu 18 marca odbyła się konferencja pt. ” Fizjoterapia, klucz do zdrowia”, której nasz portal patronował. Wydarzenie to obserwował Dominik Kolmaga i dzięki niemu możemy przeczytać kilka słów o referatach i zwycięskiej prezentacji. Zapraszamy.

 

 

Zdobywczyni pierwszego miejsca w II Studenckim Sympozjum Naukowym Wyższej Szkoły Rehabilitacji pt. „Fizjoterapia, klucz do zdrowia” Monika Rozmysłowicz WSR Warszawa 18.03.15r.
Streszczenie referatu:

„Seks mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego”

Światowa Organizacja Zdrowia w Deklaracji Praw Seksualnych określa seksualność jako integralną część osobowości każdego człowieka oraz podstawową potrzebę, której zaspokajanie jest niezbędne dla osiągnięcia dobrostanu.

Zwrócenie uwagi na najczęściej napotykane problemy zdrowia seksualnego mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Ocena częstości występowania zaburzeń erekcji, ejakulacji i orgazmu. Naświetlanie trudności występujących podczas współżycia. Zbadanie źródeł stymulacji oraz satysfakcji seksualne

Badaniu poddano grupę 40 mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego na poziomie C4-L4, w tym 20tu z tetra- i 20tu z paraplegią. Wiek badanych 19-61 lat (średnia 36lat), wiek w chwili urazu 1-52 (śr.22) lata, czas od urazu 1-32 (śr. 13)lat. Do badań użyto anonimowej autorskiej ankiety. Poczucie męskości, atrakcyjności oraz zadowolenie z życia erotycznego w badanej grupie kształtuje się na poziomie średnim 6\10. Najczęściej wymienianymi przyczynami abstynencji seksualnej po urazie kręgosłupa są: pobyt w szpitalu 45%, poznanie ciała 25%, tetra\paraplegia 25%, samoobsługa 22%, mikcja\defekacja 20%. Czynnikami najczęściej utrudniającymi współżycie są problemy urologiczne 42%. Źródłem stymulacji seksualnej dla 72% respondentów jest pożądanie. Najczęstszym źródłem satysfakcji seksualnej jest dawanie rozkoszy partnerce 85%. Najbardziej erogennymi strefami są szyja i kark 65% badanych osiąga erekcję po stymulacji mechanicznej. 38% mężczyzn po URK deklaruje ejakulację samoczynną. Orgazm z ejakulacją występuje u 42% badanych.

Strefa erotyki i seksu jest niezwykle ważna dla mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Aby móc w pełni cieszyć się życiem erotycznym konieczne jest uregulowanie funkcji urologicznych, wydalniczych, samoobsługi i poznanie reakcji swojego ciała. Tetra- i paraplegicy są wyśmienitymi kochankami, dla których priorytetem jest dawanie rozkoszy partnerce.

 

Moim zdaniem najciekawszym referatem był „Nowe kierunki rozwoju telemedycyny- szanse na rozwój telerehabilitacji” wygłoszony przez Marcina Soliwodę WSR Warszawa który, zajął II miejsce.

Streszczenie:

Telemedycyna przeżywa bardzo intensywny rozwój. Miniaturyzacja i obniżenie kosztów produkcji sprzętu, dostęp do szerokiej bazy sensorów medycznych jak i technologii pozwalających monitorować ruch i parametry życiowe pacjenta skłania ku poszukiwaniom nowych rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój telerehabilitacji.

Celem pracy było przedstawienie istniejących rozwiązań telemedycznych i telerehabilitacyjnych, których rozwój może wpłynąć na sposób postepowania z chorym.

Celem drugorzędnym było przedstawienie zalet i ograniczeń istniejących rozwiązań. Nowe technologie stosowane w telemedycynie takie jak komputerowa analiza ruchu, aplikacje medyczne i dodatkowy sprzęt dostępny na smartfony, elektroniczna skóra, konsultacje medyczne na odległość czy też analiza meta danych otwierając nowe ścieżki badań i rozwoju.

Telerehabilitacja opiera się m.in. na programach komputerowych wykorzystujących analizę ruchu oraz systemach monitorujących kluczowe parametry życiowe dzięki czemu zachowana być może optymalna intensywność treningu jak i jego bezpieczeństwo. Telerehabilitacja stanowi wartościowe uzupełnienie standardowej fizjoterapii. Jest ona szczególnie wskazana w grupie chorych, którzy nie mają dostępu do nadzorowanych form rehabilitacji. Obecny stan techniki stawia ją w roli wartościowego narzędzia, które stanowi jednak uzupełnienie klasycznych form kinezyterapii. Rozwój telerehabilitacji wymaga przeprowadzenia szeregu dalszych badań opartych na dowodach naukowych, które pozwolą na określenie standardów postępowania, wskazań i przeciwwskazań do zastosowania tej formy terapii.

Dominik Kolmaga


Udostępnij

Komentarze

komentarze