Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wprowadź adres e-mail ponownie w celu uniknięcia pomyłki.
Regulamin rejestracji

Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Serwis-Masażysta Sp. z o.o. (Administrator Danych), z siedzibą w Warszawie (02-555), Al. Niepodległości 159/3, moich danych osobowych oraz wizerunku, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z serwisu pod adresem Serwis-Masażysta.pl w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych we wszystkich regulaminach Serwis-Masażysta.pl oraz jego Polityce Prywatności.

Ponadto:

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) umieszczonego w Profilu w celach statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych przez Serwis-Masażysta Sp. z o.o. i/lub za jego pomocą.

 • oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz likwidacji swojego konta

 • oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie

CAPTCHA
Prosimy o poprawne wpisanie poniższych znaków
 _    ___   __    _ __  __  ___ 
| | __ ( _ ) / _| | | \ \ / / / _ \
| |/ / / _ \ | |_ _ | | \ V / | | | |
| < | (_) | | _| | |_| | | | | |_| |
|_|\_\ \___/ |_| \___/ |_| \__\_\
Wprowadź tekst ukryty w artystycznym stylu ASCII.