Udostępnij

Podręcznik autorstwa dr Macieja Kochańskiego zatytułowany Techniki masażu leczniczego przedstawia całokształt obecnie stosowanych zabiegów z zakresu masażu leczniczego, z uwzględnieniem najnowszych metod terapeutycznych. Dodatkowym ważnym rozdziałem tego podręcznika jest zamieszczenie w nim szczegółowej historii masażu, którą trudno znaleźć w takim zakresie w innych tego typu pozycjach książkowych.

Podręcznik autorstwa dr Macieja Kochańskiego zatytułowany Techniki masażu leczniczego przedstawia całokształt obecnie stosowanych zabiegów z zakresu masażu leczniczego, z uwzględnieniem najnowszych metod terapeutycznych. Dodatkowym ważnym rozdziałem tego podręcznika jest zamieszczenie w nim szczegółowej historii masażu, którą trudno znaleźć w takim zakresie w innych tego typu pozycjach książkowych.

Podręcznik zawiera szczegółowe dane z zakresu technik masażu leczniczego zaopatrzonych w bardzo dużą ilość rycin poszczególnych technik, które są przedstawione w sposób bardzo dokładny i przejrzysty ułatwiający zastosowanie ich w praktyce. Konstrukcja książki oraz forma zawartych w niej informacji umożliwiają bardzo szybkie i dokładne opanowanie przedstawionych technik dla osób kształcących się w tym kierunku oraz dla osób dokształcających się lub odświeżających swą wiedzę na każdy wybrany temat z masażu leczniczego.

Poszczególne rozdziały książki są uszeregowane we właściwej tematycznie kolejności i stanowią zbiór szczegółowych informacji z zakresu masażu leczniczego. Tekst napisany jest poprawnie pod względem językowym, a ryciny i tabele rozmieszczono stosownie do opracowanego tekstu.

Autor podręcznika w oparciu o wiedzę praktyczną oraz teoretyczną uzyskaną w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii oraz wielu odbytych szkoleń, a także swojego doświadczenia zawodowego przedstawił poszczególne elementy postępowania zabiegowego w bardzo precyzyjny i przekonywujący sposób, który w realizacji wymaga przestrzegania kolejności poszczególnych poczynań terapeutycznych. Niewątpliwie taka forma opracowania znakomicie ułatwia kształcenie się studentom fizjoterapii, ale także może być wysoce korzystna dla studentów innych kierunków, również jako przypomnienie niektórych technik dla dyplomowanych fizjoterapeutów.

Reasumując Techniki masażu leczniczego stanowią wyjątkowo dobrą pozycję podręcznikową dla fizjoterapeutów, ponieważ obok bardzo dobrego tekstu, w którym zaznaczono technikę poszczególnych zabiegu i błędy w technice, umieszczono także, co warto podkreślić, wyjątkowo dobrze opracowaną historię masażu. Książka wzbogacona jest licznymi rycinami, które doskonale obrazują technikę wykonania każdego z zabiegów, co znacznie może zabezpieczać przed błędami w wykonywania masażu leczniczego, zwłaszcza przez początkujących fizjoterapeutów.

Wrocław 12.05.2012

Prof. dr hab. Eugeniusz Bólach Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydział Fizjoterapii Kierownik Katery Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

 

Książkę kupicie TUTAJ


Udostępnij

Komentarze

komentarze