Udostępnij

Polskie Stowarzyszenie Masażystów odżyło. Po ponad pół rocznej ciszy, można zauważyć ruchy na stronie www stowarzyszenia – www.masazysci.org

Polskie Stowarzyszenie Masażystów odżyło. Po ponad pół rocznej ciszy, można zauważyć ruchy na stronie www stowarzyszenia – www.masazysci.org

Wobec powyższego, postanowiłem napisać do PSM z pytaniami. Na adres masazysci@masazysci.org wystosowałem pismo z pytaniami. O to one:

 

Szanowni Państwo,

może na początek się przedstawię, nazywam się Marcin Banasiński, jestem redaktorem naczelnym, właścicielem największego serwisu branżowego dla masażystów – www.Serwis-Masazysta.pl

Obserwując poczynania PSM zauważyłem całkiem niedawno nowe wpisy na Państwa stronie www.masazysci.org Znakiem tego, po dłuższej przerwie i perypetiach w sądzie, Polskie Stowarzyszenie Masażystów wznowiło swoją działalność i przystąpiło do prac statusowych. Świetnie!   W takim razie piszę do Państwa z prośbą uzyskania odpowiedzi na nurtujące mnie i czytelników Serwisu Masażysta pytania. O to one:

 1. Kto jest w grupie założycielskiej PSM?
 2. Jaki jest status PSM?
 3. Działalność PSM określona jest ramami statutu, proszę mi powiedzieć kiedy planuje  się zorganizować pierwszy zjazd członków założycieli celem podsumowania rocznej działalności?
 4. Na czym polegać będzie sprawozdawczość prezesa PSM wobec szerokiej publiczności jaka są masażyści, słowem czy prezes PSM zda relację masażystom z dotychczasowej działalności?
 5. Jakie plany czekają PSM?
 6. Czy PSM przygotowuje swój kongres i w jakim terminie?
 7. Ilu członków ma PSM?
 8. Jak wygląda współpraca PSM z ośrodkami zagranicznymi, tymi najbliższymi Polsce czyli Szwecja, Dania, itd.?
 9. Na Państwa stronie www, widnieje informacja – Pacjenci korzystający z Autoryzowanych gabinetów Polskiego Stowarzyszenia Masażystów moją zagwarantowane standardy, które są wytyczane przez krajowych jak i międzynarodowych specjalistów różnych odmian masażu.
  Proszę mi powiedzieć, o jakich specjalistów krajowych i zagranicznych chodzi i na jakiej podstawie PSM autoryzuje gabinety masażu? Kto daje PSM pozwolenie na autoryzacje gabinetów, czym jest autoryzacja, może Państwo to zdefiniować?
 10. Również na Państwa stronie www, widnieje informacja o ubezpieczeniu OC od chorób zakaźnych. Proszę mi powiedzieć czy według PSM ubezpieczenie OC powinno wysokością składki ze względu na ryzyko wynikające z czynności zawodowych wyraźnie różnicować biomasażystę i masażystę?
 11. Czy PSM pracuje nad organem prasowym, czymś w rodzaju gazety branżowej a jeśli tak to kto będzie redaktorem naczelnym i kto będzie wchodził w skład rady naukowej, redakcji?
 12. Nawiązując do projektu ustawy o zawodach medycznych, który został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 11 sierpnia 2008 roku i gdzie 12 września 2008 upłynął termin składania propozycji zmian do zapisu ustawy, proszę mi powiedzieć konkretnie wymieniając, z jakimi propozycjami zmian PSM zwróciło się do MZ, czy w ogóle się zwróciło?
 13. Dlaczego PSM odrzuciło moją propozycję współpracy z Serwisem Masażysta jako organem informacyjnym, medialnym, prasowym?

 

Będę wdzięczny za odpowiedź w tych kwestiach.

Z poważaniem
Marcin Banasiński

Myslę, że Wszyscy jesteśmy zainteresowani odpowiedziami na w/w pytania. Rozmawiałem z Panem Prezesem PSM – Sławomirem Kałuźnym telefonicznie i uzyskałem informację o uzyskaniu przez PSM pytań i przygotowywaniu odpowiedzi. Czekamy.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać inną informację, zapraszam na – www.masazysci.org i skorzystania z formularza kontaktowego na stronie.

Marcin Banasiński


Udostępnij

Komentarze

komentarze