Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wybór laureatów był niezmiernie trudny. Różnorodne formy prac konkursowych, łączyły pasja…