Udostępnij

Celem pracyCelem pracy autorów tego badania było znalezienie takiego parametru, którego zmiany mogłyby być powiązane ze zmianami odczuć bólowych pacjenta. Przyjęli oni, że badanie parametrów krwi jest wiarygodnym odzwierciedleniem zmian zachodzących w tkankach i stanowi obiektywną ocenę znaczenia masażu w tym rodzaju schorzenia.

Celem pracyCelem pracy autorów tego badania było znalezienie takiego parametru, którego zmiany mogłyby być powiązane ze zmianami odczuć bólowych pacjenta. Przyjęli oni, że badanie parametrów krwi jest wiarygodnym odzwierciedleniem zmian zachodzących w tkankach i stanowi obiektywną ocenę znaczenia masażu w tym rodzaju schorzenia. Za parametry mogące być związane z odczuciem bólu przyjęto kinaze kreatynową (CK), dehydrogenazy mleczanowe (LDH) oraz białka mioglobiny(Mb), które poddane zostały analizie.
Celem pracy autorów tego badania było znalezienie takiego parametru, którego zmiany mogłyby być powiązane ze zmianami odczuć bólowych pacjenta. Przyjęli oni, że badanie parametrów krwi jest wiarygodnym odzwierciedleniem zmian zachodzących w tkankach i stanowi obiektywną ocenę znaczenia masażu w tym rodzaju schorzenia. Za parametry mogące być związane z odczuciem bólu przyjęto kinaze kreatynową (CK), dehydrogenazy mleczanowe (LDH) oraz białka mioglobiny(Mb), które poddane zostały analizie.
 
Aktywność LDH wzrasta we wszystkich stanach chorobowych przebiegających z martwica tkanek, a szczególnie przy uszkodzeniach mięśni szkieletowych. Jest tetrametrem, który katalizuje zwrotna konwersję mleczanu do pirogronianu i występuje we wszystkich płynach ustrojowych oraz komórkach.
Kinaza kreatynowa jest związana z gospodarka energetyczną. Katalizuje transport grupy fosforanowej na ADP w reakcji syntezy ATP. Wzrost aktywności CK notuje się przy uszkodzeniach i urazach mięśni, dystrofiach, po ciężkich ćwiczeniach fizycznych. Wysiłek powoduje wzrost CK i enzym ten ma również diagnostyczny charakter w wielu schorzeniach. Tlen ten jest wykorzystywany w mitochondriach komórkowych do biosyntezy ATP. 
 
Badania te przeprowadzono na grupie 17 osób, które miały stwierdzony zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa. próba składała się z sesji 6 masaży. U każdego z pacjentów przed i po zakończeniu całej serii masażu pobierano krew i określano aktywność parametrów tj CK, LDH i Mb. Szczegółowe dane dotyczące metod analizy zawarte są w tabeli nr 1.
Krew pobierana była od pacjentów przed rozpoczęciem zabiegów w warunkach spoczynkowych, w godzinach porannych, na czczo. Po zakończonej serii masaży krew pobierana była następnego dnia po ostatnim zabiegu, w takich samych warunkach jak przed rozpoczęciem całej sesji. Pacjenci określali również stopień natężenia bólu w skali od 0-6 zarówno przed jak i po leczeniu. 
Wyniki badań uśredniono wraz z odchyleniami standardowymi. Przedstawione one są w tabeli nr 2.
Jak już wspomniałem autorzy badania poszukiwali takiego parametru, którego zmiana mogłaby być powiązana ze zmianą odczuć bólowych badanych. Autorzy wyszli z założenia, że mięśnie o wzmożonym napięciu spoczynkowym , które wynika z nieprawidłowego rozkładu naprężeń ( taka sytuacja uwidacznia się w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa) można porównać do mięśni, które obciążone są intensywnym wysiłkiem fizycznym. Spodziewali się tym samym, że zmiany zachodzące w obu przypadkach będą analogiczne.
U osób cierpiących na bóle dolnego odcinka kręgosłupa stwierdzono podwyższona aktywność LDH i CK oraz zwiększone stężenie Mb.
 
Tabela.1 – Metody analityczne zastosowane przy badaniu parametrów biochemicznych 
 
Tabela 2. – Wartości stężenia mioglobiny, aktywności dehydrogenazy mleczajowej, kinazy kreatynowej oraz natężenia bólu przed i po zabiegach
 
Podobne zmiany występują po intensywnym wysiłku fizycznym zatem potwierdziło to wstępne założenia autorów badania. Wiadomym jest także (dostępne są prace potwierdzające ten fakt), że wzrost kinazy kreatynowej obserwowany jest u osób odczuwających ból w obrębie mięśni, obciążonych wysiłkiem fizycznym. Zatem można śmiało powiedzieć, że wyniki tych badań obiektywnie odzwierciedlają stan fizjologiczny włókien mięśniowych u osób cierpiących na zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa. w tej sytuacji zmniejszenie podwyższonej poprzednio aktywności LDH i CK i zwiększonego stężenia Mb oznaczałoby regeneracje błon komórkowych oraz powrót do właściwego, fizjologicznego stanu biochemicznego. Zmiany te ponadto powinny przebiegać ze spadkiem odczuć bólowych badanych. 
Jak przedstawiono w tabeli 9 po serii masaży nastąpiło zmniejszenie odczuć bólowych u badanych oraz spadek aktywności kinazy kreatynowej.
Autorzy częściowo zatem wykazali, że na podstawie obiektywnych parametrów masaż zmniejszył zarówno odczucia bólowe, jak również aktywność CK, korelującej z odczuciami bólu. Tym samym potwierdzili skuteczny wpływ masażu medycznego na bóle dolnego odcinka kręgosłupa.
 
Źródło:
Kassolik K., Andrzejewski W., Sobiech A., Trzęsicka E., „ Ocena efektywności masażu medycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie wybranych parametrów biochemicznych”, Fizjoterapia, 2004, nr.12
 
Podobne tematy:
Podobne zmiany występują po intensywnym wysiłku fizycznym zatem potwierdziło to wstępne założenia autorów badania. Wiadomym jest także (dostępne są prace potwierdzające ten fakt), że wzrost kinazy kreatynowej obserwowany jest u osób odczuwających ból w obrębie mięśni, obciążonych wysiłkiem fizycznym. Zatem można śmiało powiedzieć, że wyniki tych badań obiektywnie odzwierciedlają stan fizjologiczny włókien mięśniowych u osób cierpiących na zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa. w tej sytuacji zmniejszenie podwyższonej poprzednio aktywności LDH i CK i zwiększonego stężenia Mb oznaczałoby regeneracje błon komórkowych oraz powrót do właściwego, fizjologicznego stanu biochemicznego. Zmiany te ponadto powinny przebiegać ze spadkiem odczuć bólowych badanych. 
Jak przedstawiono w tabeli 9 po serii masaży nastąpiło zmniejszenie odczuć bólowych u badanych oraz spadek aktywności kinazy kreatynowej.
Autorzy częściowo zatem wykazali, że na podstawie obiektywnych parametrów masaż zmniejszył zarówno odczucia bólowe, jak również aktywność CK, korelującej z odczuciami bólu. Tym samym potwierdzili skuteczny wpływ masażu medycznego na bóle dolnego odcinka kręgosłupa.
 
 
Mioglobina jest białkiem, które magazynuje tlen. W warunkach niedoboru tlenu (np. podczas intensywnego wysiłku fizycznego) kiedy ciśnienie pO2  spada do 5mmHg mioglobina uwalnia związany tlen. Celem pracy autorów tego badania było znalezienie takiego parametru, którego zmiany mogłyby być powiązane ze zmianami odczuć bólowych pacjenta. Przyjęli oni, że badanie parametrów krwi jest wiarygodnym odzwierciedleniem zmian zachodzących w tkankach i stanowi obiektywną ocenę znaczenia masażu w tym rodzaju schorzenia. Za parametry mogące być związane z odczuciem bólu przyjęto kinaze kreatynową (CK), dehydrogenazy mleczanowe (LDH) oraz białka mioglobiny(Mb), które poddane zostały analizie.
Aktywność LDH wzrasta we wszystkich stanach chorobowych przebiegających z martwica tkanek, a szczególnie przy uszkodzeniach mięśni szkieletowych. Jest tetrametrem, który katalizuje zwrotna konwersję mleczanu do pirogronianu i występuje we wszystkich płynach ustrojowych oraz komórkach.
Kinaza kreatynowa jest związana z gospodarka energetyczną. Katalizuje transport grupy fosforanowej na ADP w reakcji syntezy ATP. Wzrost aktywności CK notuje się przy uszkodzeniach i urazach mięśni, dystrofiach, po ciężkich ćwiczeniach fizycznych. Wysiłek powoduje wzrost CK i enzym ten ma również diagnostyczny charakter w wielu schorzeniach. 
Mioglobina jest białkiem, które magazynuje tlen. W warunkach niedoboru tlenu (np. podczas intensywnego wysiłku fizycznego) kiedy ciśnienie pO2  spada do 5mmHg mioglobina uwalnia związany tlen. 
Mioglobina jest białkiem, które magazynuje tlen. W warunkach niedoboru tlenu (np. podczas intensywnego wysiłku fizycznego) kiedy ciśnienie pO2  spada do 5mmHg mioglobina uwalnia związany tlen.  autorów tego badania było znalezienie takiego parametru, którego zmiany mogłyby być powiązane ze zmianami odczuć bólowych pacjenta. Przyjęli oni, że badanie parametrów krwi jest wiarygodnym odzwierciedleniem zmian zachodzących w tkankach i stanowi obiektywną ocenę znaczenia masażu w tym rodzaju schorzenia. Za parametry mogące być związane z odczuciem bólu przyjęto kinaze kreatynową (CK), dehydrogenazy mleczanowe (LDH) oraz białka mioglobiny(Mb), które poddane zostały analizie.
Aktywność LDH wzrasta we wszystkich stanach chorobowych przebiegających z martwica tkanek, a szczególnie przy uszkodzeniach mięśni szkieletowych. Jest tetrametrem, który katalizuje zwrotna konwersję mleczanu do pirogronianu i występuje we wszystkich płynach ustrojowych oraz komórkach.
Kinaza kreatynowa jest związana z gospodarka energetyczną. Katalizuje transport grupy fosforanowej na ADP w reakcji syntezy ATP. Wzrost aktywności CK notuje się przy uszkodzeniach i urazach mięśni, dystrofiach, po ciężkich ćwiczeniach fizycznych. Wysiłek powoduje wzrost CK i enzym ten ma również diagnostyczny charakter w wielu schorzeniach. 
Mioglobina jest białkiem, które magazynuje tlen. W warunkach niedoboru tlenu (np. podczas intensywnego wysiłku fizycznego) kiedy ciśnienie pO2  spada do 5mmHg mioglobina uwalnia związany tlen. 

Udostępnij

Komentarze

komentarze