Udostępnij

CO TO JEST NST ?
NST – Technika Neurostrukturalnej Integracji – to nowoczesna, holistyczna metoda terapeutyczna skierowana na regulację pracy układu nerwowo-mięśniowego i proprioceptywno-ścięgnistego w korelacji z mechanizmami obronnymi organizmu i zdolnością autokorekcji. To efektywna forma neuromięśniowego przeprogramowania, aktywująca cały system tkanki łącznej oraz wpływająca na układ nerwowy, limfatyczny, żylno-tętniczy i endokrynny organizmu oraz biorąca pod uwagę w terapii także aspekt psychologiczny człowieka jego styl życia i odpowiednią dietę.

CO TO JEST NST ?
NST – Technika Neurostrukturalnej Integracji – to nowoczesna, holistyczna metoda terapeutyczna skierowana na regulację pracy układu nerwowo-mięśniowego i proprioceptywno-ścięgnistego w korelacji z mechanizmami obronnymi organizmu i zdolnością autokorekcji. To efektywna forma neuromięśniowego przeprogramowania, aktywująca cały system tkanki łącznej oraz wpływająca na układ nerwowy, limfatyczny, żylno-tętniczy i endokrynny organizmu oraz biorąca pod uwagę w terapii także aspekt psychologiczny człowieka jego styl życia i odpowiednią dietę.
Metoda skierowana jest do specjalistów i profesjonalistów mających uprawnienia do pracy z ciałem pacjenta – lekarzy, fizjoterapeutów, neurologopedów ,osteopatów, masażystów i rehabilitantów. System szkolenia został stworzony z myślą o terapeutach. Kończąc poziom podstawowy (Basic) już otrzymują oni narzędzie do skutecznej pracy z dysfunkcjami swoich pacjentów.

HISTORIA NST
Metoda NST została stworzona przez Australijczyka dr Michaela Nixon-Livy D.C.M., D.O.         Inspiracją do powstania NST były powszechnie znana metoda Bowena oraz technika czaszkowo-krzyżowa. Łącząc wiedzę z tych dwóch metod oraz swoje doświadczenia , zdobytą wiedzę i przemyślenia dr M.Nixon-Livy stworzył nowoczesny i bardzo efektywny system terapii, która stała się jedną z najbardziej skutecznych metod osteopatycznych i chiropraktycznych na świecie.

JAK DZIAŁA I NA CZYM POLEGA NST ?
Podstawą NST jest filozofia mówiąca, iż organizm człowieka jest samoregulującym bioenergetycznym i biomechanicznym zjawiskiem, które będzie pracowało tak długo jak długo organizm ma energię niezbędną do podtrzymywania życia, przez trwający proces biologicznej adaptacji.
Głównym celem NST jako skutecznej terapii manualnej jest reintegracja ciała jako całości.
Techniki NST mocno stymulują naturalny program mechanizmów autokorekcji ciała, a odpowiedź kierowana jest do obszarów gdzie występuje np.; nieprawidłowe napięcie mięśni, ból bądź dysfunkcja.

Zabiegi NST polegają na wykonaniu serii celowych, konkretnych, specyficznych manipulacji na poszczególnych mięśniach, ścięgnach, więzadłach i powięziach – ( tzw. Pri-mover – proprioceptive rolling impulse movements- ruch przetaczania poprzecznego )- wywołujących odpowiednie reakcje ze strony organizmu, stymulujące mechanizmy autokorekcji i dające bardzo konkretny efekt terapeutyczny dla ciała i umysłu. Znaczna ulga jest często odczuwana przez pacjentów już po pierwszej sesji terapeutycznej, jednak długotrwałe efekty wymagają powtórzeń terapii (zwykle 2-3 ).
Cały kompleksowy zabieg techniką NST trwa ok. 20 – 45 min. w zależności od problemu zdrowotnego pacjenta oraz ilości zastosowanych procedur. Całość stymulacji odpowiednich punktów i obszarów na ciele wywołuje w organizmie rozluźnienie, a następnie aktywację procesu autokorekcji. Pacjenci poddający się terapii często odczuwają szereg reakcji takich jak np.: chwilowy ból, mrowienie, rozluźnienie, wrażenie gorąca lub zimna, pocenie się, czasami także reakcje emocjonalne. Są to pozytywne oznaki działania terapii umożliwiającej powrót do lepszego stanu zdrowia, a tym samym do dobrego samopoczucia.

ZASTOSOWANIE TERAPII NST :
Ze względu na praktycznie brak przeciwwskazań do terapii metoda NST posiada szeroki zakres wykorzystania :
1 – zaburzenia i dysfunkcje narządu ruchu – ból, przeciążenia, urazy w tym również urazy sportowe, zaburzenia napięcia mięśni i zespoły bólowe mięśniowo-powięziowe, wady postawy, wspomaganie regeneracji po kontuzjach oraz przed i po zabiegach operacyjnych.
2 – zaburzenia organiczne – trawienne, oddechowe, moczowo-płciowe, krążenia itd.
3 – w rehabilitacji neurologicznej – zaburzenia i dysfunkcje na tle uszkodzenia CUN i ObUN.
4 – bóle głowy, migreny, dysfunkcje układu stomatognatycznego (stawy skroniowo-żuchwowe).
5 – ogólne osłabienie i przeciążenia emocjonalne.
6 – w sporcie jako technika wspomagająca leczenie wielu urazów, a także jako system odnowy biologicznej wpływający pozytywnie na układ mięśniowo-powięziowy co zapobiega urazom w przyszłości.
Metoda może być bezpiecznie stosowana u pacjentów w każdym przedziale wiekowym .
 
NST w NEUROLOGII :
NST ma szerokie zastosowanie przynosząc ulgę, poprawę zdrowia i funkcjonowania osobom nie tylko z bólem, dysfunkcją narządu ruchu (przeciążenia, urazy w tym urazy sportowe, choroby stawów, wady postawy, zaburzenia napięcia mięśni itd.), problemami ze strony narządów wewnętrznych i układów czy też na tle emocjonalnego przeciążenia oraz w regeneracji u sportowców, ale również daje bardzo dobre efekty terapeutyczne u pacjentów z dysfunkcją CUN.
Zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej odpowiednio dobranych procedur NST przynosi dobre efekty lecznicze u chorych m.in. z :
– chorobą Parkinsona,
– SM, MPD,
– porażeniami i niedowładami,
– po udarach mózgu,
czyli m.in. z zaburzeniami funkcji, napięcia mięśni, koordynacji nerwowo-mięśniowej, propriocepcji i czucia powierzchownego
– przy problemach m.in. z żuciem i połykaniem, oddychaniem i odksztuszaniem oraz motoryką mowy  na tle uszkodzenia CUN.
U pacjentów neurologicznych techniki NST wpływają bardzo pozytywnie na poprawę funkcji m.in. przez zniesienie odczuć bólowych, poprawę sensomotoryki, napięcia mięśniowego, funkcji życiowych itd. To motywuje i dobrze przygotowuje pacjenta do uzyskania lepszych efektów w terapii funkcjonalnej, co przynosi mu poprawę funkcjonowania fizycznego i psychicznego, wzrost jego poczucia pewności, samodzielności, a tym samym godności i jakości życia.
 
NST w ORTOPEDII i SPORCIE
NST ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji ortopedycznej i w sporcie u pacjentów z różnego rodzaju przeciążeniami, bólem, urazami i dysfunkcjami narządu ruchu. Podejście skupiające się na całym organizmie, a nie tylko na jednej części ciała w bardzo szybki sposób aktywuje mechanizmy naprawcze organizmu dając pacjentowi szybkie i trwałe efekty terapeutyczne, a w przypadku sportowców również skuteczną i trwałą regenerację.
NST w PRZECIĄŻENIACH EMOCJONALNYCH
Metoda NST dzięki swojemu holistycznemu podejściu do terapii przynosi także dobre efekty terapeutyczne u pacjentów z różnymi problemami na tle emocjonalnych przeciążeń przynosząc im szybką ulgę, wzrost energii i chęci do życia, a tym samym ogólną poprawę samopoczucia.
 
PODSUMOWANIE
Współczesna medycyna i rehabilitacja oraz ich szybki rozwój ratuje i pomaga powrócić do zdrowia coraz większej ilości pacjentów. Wdrażanie kompleksowego programu rehabilitacyjnego, dobra współpraca pacjent-terapeuta oraz stosowanie nowych, skutecznych metod terapeutycznych jak np. NST, daje większa szansę osobom chorym i niepełnosprawnym na poprawę funkcjonowania fizycznego i psychicznego, wzrost ich poczucia pewności i jakości życia. NST dzięki swojemu holistycznemu podejściu, ogromnym możliwościom zastosowania technik i ich dużej skuteczności, przynosi ulgę i trwałą poprawę zdrowia wielu pacjentom z różnymi dolegliwościami.

Tekst: Ewa Kulig


Udostępnij

Komentarze

komentarze