Udostępnij

Mamy tendencję do myślenia o strukturze ciała jako składającej się z mięśni i kości, a zapominamy o układzie powięziowym, który dosłownie łączy i daje oparcie elementom ciała, tworzy jego strukturę. Książka przedstawia tkankę łączną jako strukturę podobną do “sieci” opasującej całe nasze ciało i mającą zasadniczy wpływ na kształt sylwetki.

Mamy tendencję do myślenia o strukturze ciała jako składającej się z mięśni i kości, a zapominamy o układzie powięziowym, który dosłownie łączy i daje oparcie elementom ciała, tworzy jego strukturę. Książka przedstawia tkankę łączną jako strukturę podobną do “sieci” opasującej całe nasze ciało i mającą zasadniczy wpływ na kształt sylwetki.

Mamy tendencję do myślenia o strukturze ciała jako składającej się z mięśni i kości, a zapominamy o układzie powięziowym, który dosłownie łączy i daje oparcie elementom ciała, tworzy jego strukturę. Książka przedstawia tkankę łączną jako strukturę podobną do “sieci” opasującej całe nasze ciało i mającą zasadniczy wpływ na kształt sylwetki.

TKANKA ŁĄCZNA do tej pory „niezauważana” przez rehabilitantów i terapeutów – okazuje się być niezwykle ważnym elementem ciała: reaguje na nasze emocje, kodują się w niej wszelkie urazy psychiczne, „twardnieje” podczas stresu czy zwiększonego wysiłku.

W życiu płodowym, tkanka łączna jest łożem różnicowania się komórek i z tego punktu widzenia jest pierwszą, podstawową bazą dla formy fizycznej. Z tej książki możemy się dowiedzieć,  w jaki sposób wszystkie części tej sieci są powiązane i tworzą „pasma” o idealnych właściwościach, które nie są ani za luźne, ani zbyt ścisłe. Lektura tej książki wskazuje, że metoda zwana Rolfingiem dotyczy właśnie tkanki łącznej i jest niezwykle skuteczna w pracy terapeutycznej.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA dla każdego lekarza, psychologa (psychiatry), fizjoterapeuty oraz studenta każdego z powyższych kierunków.
Wydawnictwo Virgo, 2009
 

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wczesny rozwój.
               Przed i po narodzinach   1

       1 Embriologia. Tkanka łączna – wprowadzenie  3
       2 Wczesny rozwój embrionalny   6
       3 Czynniki wpływające na rozwój embrionu   11
       4 Rozwój tkanki mezodermalnej   14
       5 Ograniczenia embrionalne
           i wczesna organizacja strukturalna   17

CZĘŚĆ II Tkanka łączna   21
       6 Skutki porodu   23
       7 Zmiany rozwojowe u noworodka
           i małego dziecka   26
       8 Struktury mięśniowo-powięziowe.
           Kręgosłup jako przykład „żywej anatomii”   31
       9 Ruch i grawitacja   39
      10 Kontur ciała    36
      11 Emocje i układ powięziowy.
           Świadomość ciała a wzorce odpowiedzi   53

CZĘŚĆ III Troczki (Pasma/pasy)   59
      12 Pasmo piersiowe.
           Implikacje dla ruchu i zachowania   61
      13 Pasmo pachwinowe oraz struktura
           i funkcja kręgosłupa w odniesieniu do pasm 69
      14 Pasmo oczne i podbródkowe   77
      15 Pasmo obojczykowe, pasmo pępkowe,
           pasmo łonowe   82

CZĘŚĆ IV Anatomia i funkcja   89
      16 Propriocepcja. Świadomość wnętrza ciała   91
      17 Górna połowa ciała   94
      18 Szkielet osiowy   103
      19 Miednica i uda   108
      20 Układ horyzontalnych i wertykalnych
           struktur mięśniowo-powięziowych   117
      21 Układ wzajemnego oddziaływania ruchu   119
      22 Stawy   126

CZĘŚĆ V Zastosowania praktyczne   131
      23 Praca z ciałem oparta na koncepcji
           tkanki łącznej

        Ewaluacja – Pierwsza interwencja –
        Jak pracować głębiej? –  Jak dotykać? –
        Jak spowodować aby zmiany się utrzymały?

 

o A U T O R A C H

R. Louis Schultz, Ph.D., ukończył kurs Rolfingu w 1973. W następnym roku stworzył program nauczania anatomii dla The Rolf Institute i został nauczycielem Rolfing Movement. Prowadził warsztaty dla rolferów w wielu stanach w USA a także Niemczech, Włoszech, Anglii, Brazylii i Australii. W 1972 roku dr Schultz odszedł na emeryturę z University of Colorado School of Medicine and Dentistry, gdzie zajmował pozycję profesora i przewodniczącego Wydziału Biologii Człowieka. Jest autorem ponad czterdziestu publikacji naukowych. Tytuł doktora fizjologii otrzymał na University of Wisconsin w 1955 r.

Rosemary Feitis, D.O., uczęszczała do Barnard College i University of California w Berkeley. Początkowo pracowała z dr Rolf nad książką o Rolfingu (Rolfing, The Integration of Human Structure) i w końcu przeszła trening w tym zakresie w 1969 r. Przez wiele lat intensywnie pracowała z dr Idą Rolf, “utrzymując noworodka (jakim był rolfing) przy życiu”, jak powiedziała kiedyś dr Rolf. Odkrywała także interesujące aspekty potencjału ruchowego człowieka (human potential movement). W 1978, widząc potrzebę mniej formalnej książki o rolfingu, wydała Rolfing and Physical Reality, będącą zbiorem cytatów z wykładów dr Rolf. Wraz z Luisem Schultzem są współwydawcami książki zatytułowanej Remembering Ida Rolf – zbioru historii o twórczyni rolfingu. Dr Feitis otrzymała tytuł osteopaty w 1990 r. i obecnie prowadzi prywatną praktykę rolfingu i homeopatii w Nowym Jorku.

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze