Udostępnij

O książce: Mobilizacje Tkanek Miękkich autorstwa Zbigniewa Nowosada i Jarosława Woźnickiego są próbą wieloaspektowego ujęcia problematyki oceny i normalizacji dysfunkcji systemu powięziowego z punktu widzenia praktyków. W podręczniku autorzy omawiają najczęstsze wzorce zaburzeń powięzi powierzchownej i powięzi głębokich oraz wskazują ścisłe zależności zachodzące pomiędzy nimi. W pracy omówiono także koncepcję pamięci tkankowej widzianej z perspektywy różnych szkół terapii manualnej tkanek miękkich. Sporo uwagi autorzy poświęcili również zjawisku tzw.

O książce: Mobilizacje Tkanek Miękkich autorstwa Zbigniewa Nowosada i Jarosława Woźnickiego są próbą wieloaspektowego ujęcia problematyki oceny i normalizacji dysfunkcji systemu powięziowego z punktu widzenia praktyków. W podręczniku autorzy omawiają najczęstsze wzorce zaburzeń powięzi powierzchownej i powięzi głębokich oraz wskazują ścisłe zależności zachodzące pomiędzy nimi. W pracy omówiono także koncepcję pamięci tkankowej widzianej z perspektywy różnych szkół terapii manualnej tkanek miękkich. Sporo uwagi autorzy poświęcili również zjawisku tzw. aktywnych blizn – ich znaczeniu i roli jaką odgrywają one w dolegliwościach narządu ruchu. Największy jednak nacisk został położony na techniki oceny i terapii poszczególnych tkanek miękkich systemu mięśniowo-powięziowego – co zostało pokazane na licznych zdjęciach technik zabiegowych.

Spis treści – poszczególne rozdziały zawierają min.:

 • Chorobowe reakcje tkanek miękkich na przeciążenia
 • Ocena palpcyjna patofizjologicznych zmian tkanek
 • Ocena symptomatyczna patofizjologicznych zmian tkanek
 • Pamięć tkankowa – hipotetyczne podłoże patofizjologicznych zmian tkanek
 • „Aktywna blizna” – szczególna postać patofizjologicznych zmian tkanek
 • Schematy zaburzeń powięzi powierzchownej
 • Schematy zaburzeń powięzi głębokich
 • Tkankowo-narządowe odruchowe reakcje łańcuchowe
 •  „Ogniwa pierwotne” i ich objawy bólowe w górnym kwadrancie ciała
 • „Ogniwa pierwotne” i ich objawy bólowe w dolnym kwadrancie ciała
 • Strategia terapeutyczna mobilizacji tkanek miękkic
 • Atlas technik mobilizacji tkanek miękkich

 

Cena 60 PLN – do nabycia: jarekwoznicki@op.pl, tel.: 508 081 206 i księgarniach medycznych.


Udostępnij

Komentarze

komentarze