Udostępnij

Pytanie od jednego z naszych użytkowników, dotyczące różnic w nazewnictwie masażu leczniczego, medycznego itd

Pytanie od jednego z naszych użytkowników, dotyczące różnic w nazewnictwie masażu leczniczego, medycznego itd

Pytanie:

Czy jest jakaś różnica między masażem medycznym a leczniczym ? A czy jest jakas różnica między klasycznym a leczniczym ?

 

Odpowiedzi:

naszych ekspertów. Grzegorz Lewandowski napisał:

nie ma różnicy

pozdrawiam

Grzegorz Lewandowski

Leszek Magiera napisał:

Autorem terminów masaż medyczny i masaż terapeutyczny jest rosyjski lekarz i naukowiec Ross Turchaninow, mieszkający na stałe w USA, który w latach 1992-94 opublikował dwa podręczniki z zakresu masażu pod w/w tytułami.
Masaż medyczny to koncepcja masażu, zawierająca: teoretyczne uzasadnienie celowości działania, metody diagnozowania, oceniania i kontrolowania stanu pacjenta, metodologię opracowania planu postępowania i metody oceny końcowych efektów leczniczych. Masaż stosowany w poszczególnych jednostkach chorobowych.
Masaż leczniczy to zabieg ręczny lub przyrządowy, stosowany w celu zlikwidowania patologicznych zmian w tkankach i narządach, będących następstwem choroby. Do masaży leczniczych zalicza się każdy rodzaj masażu, który będzie stosowany w konkretnej jednostce chorobowej (np. masaże: klasyczny, segmentarny, limfatyczny, łącznotkankowy, okostnowy, chiński punktowy, stref refleksyjnych, itd) . Przed przystąpieniem do zabiegu należy przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe (wywiad z pacjentem lub jego opiekunem) i przedmiotowe, odnośnie jednostki chorobowej, przy której ma być zastosowany masaż oraz odnośnie  jednostek chorobowych współistniejących. Należy przeprowadzić badania i testy diagnostyczne oraz wykluczyć przeciwwskazania.
Przed zabiegami należy opracować harmonogram postępwania, a w czasie leczenia należy kontrolować postępy i na bieżąco korygować opracowany plan postępowania albo odpowiednio reagować na brak postępów
  
Dla mnie masaż leczniczy, medyczny czy terapeutyczny to synonimy, a różnica między nimi, to kwestia terminologii oraz szczególnego postępowania.
 
Masaż klasyczny

  • jeżeli będzie stosowany w jednostkach chorobowych będzie masażem klasycznym leczniczym,
  • jeżeli będzie przeprowadzany u sportowców, to będzie to masaż klasyczny sportowy
  • jeżeli będzie wykonywany w celach profilaktycznych to będzie to masaż klasyczny zapobiegawczy (profilaktyczny)
  • itd.

Pozdrawiam, Leszek Magiera

Szanowni czytelnicy,

a o to odpowiedź od Dr. Krzysztofa Kassolika z Wrocławskiego AWF-u

Z przyjemnością mogę potwierdzić zdanie Pana Leszka Magiery przy czym chciałbym podkreślić (co zostało podane przez Pana Leszka Magierę ale nie zostało bardzo wyrażnie podkreślone) że różnica między masażem medycznym a leczniczym jest taka że w masażu medycznym powinna być ocena początkowa przed masażem i po masażu ocena końcowa tak jak w kazdym innym sposobie
leczenia w medycynie. To stanowi podstawową różnicę.

Pytanie dlaczego tym terminem posługujemy się od kilkunastu lat ? Ponieważ ma to na celu wyznaczenie kierunku rozwoju masażu tak aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przed każdym działaniem medycznym. Trzeba nadmienić, że masaż segmentarny jak i łącznotkankowy takie warunki spełnia i tym samym możemy go nazywać masażem medycznym. 

  • Czyli posumowując aby masaż mógł zająć pełnoprawne miejsce w medycynie musi spełniać następujące cztery warunki:
  • Musi posiadać teoretyczne uzasadnienie celowości działania
  • Musi posiadać metody oceny stanu pacjenta dla potrzeb masażu, metodologię zabiegu wynikającą z oceny stanu pacjenta (np. jakie tkanki i narządy powinny być opracowywane, w jakiej kolejności i w jakim celu),
  • Metody oceny końcowej zabiegu masazu (oceny jego efektywności).

Tylko doprowadzenie do spełniania tych czterech warunków gwarantuje w przyszłości istnienie w medycynie masażu. Tym bardziej, że wymagania wobec wszystkich sposobów leczenia w medycynie są coraz ostrzejsze. Natomiast nikt kto nie spełnia tych czterech warunków w moim odczuciu nie może nazywać tego co robi masażem medycznym. Jeszcze razchciałbym podkreślić że używanie tego terminu ma za zadanie przede wszystkim wyznaczanie kierunklu rozwoju masażu a nie tworzenie nowych odmian masażu.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Kassolik

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze