Udostępnij

Kolejna z publikacji traktująca o skuteczności masażu w dolegliwościach związanych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Tym razem praca badawcza polskiego autorska w składzie: Kassolik, Steciwko, Chołodecki, Andrzejewski

„Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa”: Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski, Dariusz Chołodecki i Andrzej Steciwko

Kolejna z publikacji traktująca o skuteczności masażu w dolegliwościach związanych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Tym razem praca badawcza polskiego autorska w składzie: Kassolik, Steciwko, Chołodecki, Andrzejewski

„Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa”: Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski, Dariusz Chołodecki i Andrzej Steciwko

 W  badaniach uczestniczyło 40 osób; 31 kobiet i 9 mężczyzn. Średnia wieku pacjentów wynosiła 47 lat. Badania te zostały przeprowadzone w Praktyce Lekarzy Rodzinnych. Osoby, które zostały zakwalifikowane do badania wyraziły zgodę na jego przeprowadzenie i zostały zbadane przez lekarza prowadzącego pod kątem stopnia odczuwania bólu. Ból był mierzony subiektywnie przed i po zakończeniu zabiegów masażu; jeden zabieg trwał średnio 45 min. wykorzystano do tego 7-stopniową skalę na tężenia bólu (0-6). Autorzy badania sporządzili ponadto kartę oceny stanu pacjenta, która miała na celu dokładniejsze zlokalizowanie źródła i miejsca bólu.

Karta ta zwierała takie informacje jak:

• Dane osobowe pacjenta
• Diagnoza lekarska
• Historia choroby
• Choroby współtowarzyszące i rodzaj leczenia
• Charakter pracy
• Poziom aktywności fizycznej
• Ocena postawy ciała
• Ocena palpacyjna tkanek miękkich

Osoby zakwalifikowane do próby proszone były o odstawienie na czas terapii leków przeciwbólowych. Przy każdej sesji masażu dokonywana była ocena palpacyjna wrażliwości tkanek miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki mięśniowej. Po takiej ocenie opracowywany był plan działania terapeutycznego na podstawie, którego przeprowadzany był zabieg.
Sesja masażu składała się z technik głaskania, rozcierania, ugniatania i wibracji. Po ukończonej sesji pacjent był edukowany jaka pozycje ma przyjmować podczas codziennych czynności aby zminimalizować możliwość powrotu bólu i działać w celu utrwalenia efektów masażu. Pacjenci dostali też instrukcje jakie ćwiczeni fizyczne maja wykonywać aby efekty były trwałe. 

 Wyniki badań były bardzo zadowalające. Przed zabiegami średnia bólu u badanych wyniosła 3,57 (1,1). Ból ten był określany jako średnio silny. Po zabiegach natomiast u 77% badanych natężenie bólu określane było jako 0, czyli brak bólu. U 23% badanych określany był jaki 1, a więc minimalny ból. Średnia bólu po zabiegach wynosiła zatem 0.22 (0.5). zatem wartość punktowa natężenia bólu zmniejszyła się o 3.35 pkt (średnio o 95%).

Liczba zabiegów potrzebnych do uzyskania takiego efektu wahała się w granicach 7, a średnia wyniosła 3,5. najczęstszą liczbą wykonywanych zabiegów były 3 zabiegi.

Po tylko jednej sesji masażu brak bólu otrzymano u 5% osób, po 2 sesjach u 22% pacjentów.

Po 3 sesjach niesienie bólu otrzymano u 27% badanych. Po 4 sesjach brak bólu wykazało 12.5% badanych. Po 5 sesjach brak bólu uzyskano u 6% badanych. 6 sesji potrzebne było aby usunąć ból u 2.5 %, a 7 zabiegów również u 2.5% badanych (ryc. 1)

Autorzy udowodnili tymże badaniem, ze masaż medyczny znacząco zmniejszył ból dolnego odcinka kręgosłupa u wszystkich badanych. Wiąże się to z faktem, iż ten rodzaj terapii może być śmiało stosowany w zwalczaniu tego rodzaju schorzenia. Autorzy podkreślają też ważna rolę ścisłej współpracy fizjoterapeutów z lekarzami różnych specjalności, a szczególnie z lekarzami pierwszego kontaktu w celu skuteczniejszego diagnozowania i leczenia. Autorzy podkreślają konieczność przeprowadzenia również próby na większej ilości osób co umocniłoby role masażu jako elementarny sposób leczenia tego rodzaju schorzenia.

Ryc. 1

 

Źródło:

Kassolik K., Andrzejewski W., Chołodecki D., Steciwko A., „ Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa”, Fizjoterapia Polska, 2004, vol. 4

autor: rafal.uryzaj

Podobne tematy:

Bóle krzyża – artykuł w punktach

Etiologia bólów dolnego odcinka kręgosłupa

Skuteczność przeciwbólowa masażu w podostrym stanie bólowym dolnego odcinka kręgosłupa


Udostępnij

Komentarze

komentarze