Udostępnij

Masaż klasyczny to terapia manualna, która wpływa na organizm pacjenta i jego psychikę, sposób bezpośredni – działa na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki i wiązadła stawowe, a także w sposób pośredni na układ krążenia, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy. Jest najbardziej znanym masażem w Polsce.

Masaż klasyczny to terapia manualna, która wpływa na organizm pacjenta i jego psychikę, sposób bezpośredni – działa na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki i wiązadła stawowe, a także w sposób pośredni na układ krążenia, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy. Jest najbardziej znanym masażem w Polsce.

MASAŻ KLASYCZNY – to terapia manualna, która wpływa na organizm pacjenta i jego psychikę, sposób bezpośredni – działa na skóre, tkankę podskórną, mięśnie, torebki i wiązadła stawowe, a także w sposób pośredni na układ krążenia, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy.

FIZJOLOGIA MASAŻU KLASYCZNEGO

Techniki stosowane w masażu klasycznym dzielimy na: 

Należy zawsze pamiętać o wskazaniach i przeciwskazaniach stosowania tych technik.

Opis poszczególnych technik:


Głaskanie

 • głaskaniem rozpoczynamy i kończymy każdy masaż, wykonując ruchy od obwodu w kierunku dosercowym lub do najbliższych węzłów chłonnych,
 • głaskaniem możemy także przeplatać inne techniki masażu,
 • siła nacisku podczas głaskania powinna być równomiernie rozłożona,
 • jest to mechaniczne usunięcie zrogowaciałych łusek naskórka w celu ułatwienia funkcji wydzielniczej gruczołów potowych i łojowych,
 • głaskanie ułatwia krążenie krwi i poprzez opróżnienie powierzchownych i głębiej położonych naczyń krwionośnych, powodując większy przepływ krwi tętniczej do masowanego odcinka, a tym samym lepsze odżywianie tkanek,
 • pobudzenie procesu przemiany materii w tkankach skóry w wyniku głaskania powoduje szybsze odprowadzenie ewentualnych obrzęków i krwiaków pourazowych,
 • dzięki naprzemiennemu zwężaniu się i rozszerzaniu światła naczyń limfatycznych następuje pobudzenie tego układu w wyniku czego szybciej ustępują zastoje i obrzęki,
 • delikatne głaskanie na obwodzie znacznie przyśpiesza wygojenie ogniska zapalnego,
 • pod wpływem głaskania wchłanianie płynów z podskórnej tkanki łącznej zwiększa się od 20 do 60 %,
 • delikatne i łagodne głaskanie obniża pobudliwość zakończeń nerwów czuciowych skóry, co wpływa uspokajająco, a także znieczulająco na ośrodkowy układ nerwowy,
 • głaskanie energiczne wykazuje działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy,
 • głaskanie poprawia napięcie tkanki skórnej i podskórnej, przez co skóra staje się gładsza, elastyczniejsza, bardziej sprężysta i odporna na urazy mechaniczne,
 • technika głaskania spełnia również funkcję diagnostyczną, pozwalającą wykryć niektóre zmiany chorobowe w masowanych tkankach,
 • w niektórych jednostkach chorobowych głaskanie jest jedyną, możliwą do wykonania techniką.


Rozcieranie

 • stosuje się przede wszystkim przy masażu stawów, więzadeł, torebek stawowych oraz ścięgien, rozścięgien, powięzi i mięsni, szczególnie uwzględniając miejsca gdzie brzuśce mięśni przechodzą w ścięgna oraz na miejsca przyczepów mięśniowych,
 • wpływa na szybsze przywracanie tkankom ich pierwotnego, fizjologicznego stanu,
 • rozcieranie stawów wykonuje się po uprzednim wymasowaniu odcinka dystalnego,
 • powoduje miejscowe uaktywnienie przepływu limfy w przestrzeniach międzykomórkowych,
 • ułatwia i przyspiesza wchłanianie obrzęków, wysięków pozapalnych, krwiaków pourazowych w obrębie tkanki mięśniowej oraz aparatu więzadłowo-stawowego,
 • likwiduje zgrubienia mięśniowe różnego pochodzenia oraz zgrubienia torebek stawowych najczęściej pochodzenia pourazowego,
 • zwiększa przekrwienie, a tym samym wpływa na lepsze odżywienie okolic stawów i przyczepów mięśniowych,
 • poprzez rozgrzanie masowanych części, poprawia i zwiększa elastyczność mięśni, ścięgien oraz całego aparatu więzadłowo-stawowego,
 • zapobiega i likwiduje nieprawidłowe zrosty tkankowe,
 • uelastycznia oraz likwiduje blizny różnego pochodzenia,
 • rozdrabnia zalegające cząstki przemiany materii np. kwasu mlekowego co powoduje szybsze ich wchłanianie i likwidowanie,
 • jest jedyną techniką pozwalającą na zlikwidowanie zmian w postaci narośli w tkance kostnej,
  przy odpowiednim wykonaniu rozcierania można obniżyć pobudliwość układu nerwowego i uzyskać działanie przeciwbólowe,
 • stosując rozcieranie w miejscach wyjścia nerwów i wzdłuż ich przebiegu obniża się pobudliwość nerwów i zmniejsza się bóle neuralgiczne,
 • w technice rozcierania możemy pominąć zasadę wykonywania ruchów masażu zgodnie z przebiegiem włókien mięśniowych, naczyń krwionośnych i limfatycznych.


Ugniatanie

 • ugniatanie jest techniką działającą przede wszystkim na tkankę mięśniową wykonując ruchy od przyczepu dalszego mięśnia do przyczepu bliższego,
 • powoduje bardzo duże przekrwienie masowanego obszaru,
 • powoduje zwiększenie szybkości przepływu krwi i limfy co uaktywnia proces wymiany tkankowej w mięśniach, a tym samym wpływa na lepsze odżywianie i szybsze odprowadzanie produktów przemiany materii,
 • wpływa na uregulowanie fizjologicznego napięcia mięśniowego przez mechaniczne oddziaływanie na receptory czucia głębokiego odpowiedzialne za to napięcie,
 • przyśpiesza regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym,
 • poprawia elastyczność i sprężystość tkanki mięśniowej i ścięgien,
 • poprzez receptory czucia głębokiego ugniatanie oddziaływuje pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy,
 • ugniatanie powoduje przyrost tkanki mięśniowej, wzrost siły i wytrzymałości mięsni.


Oklepywanie

To technika oklepywania należy do bardzo silnych bodźców mechanicznych wywołujących mocne przekrwienie masowanej powierzchni ciała,

 • znacznie przyśpiesza proces przemiany materii w tkankach, a tym samym wpływa na lepsze ich odżywienie,
 • wpływa na zmianę pobudliwości obwodowego układu nerwowego w zależności od wykonania:
     * lekkie i delikatne działa uspakajająco i znieczulająco
     * silne i zdecydowane działa pobudzająco
 • szybkie, krótkie i zdecydowane oklepywanie pobudzają mięśnie do skurczów jakie uzyskuje się w zabiegach elektrostymulacji, wzmacniając w ten sposób siłę i kondycję mięśni,
 • oklepywanie przyśpiesza powysiłkową restytucję mięśni,
 • przyśpieszając przemianę materii w całym organizmie, powoduje rozbicie ,a następnie zmniejszenie tkanki tłuszczowej.


Wyciskanie

 • technika ta ma na celu przepchnięcie krwi w naczyniach żylnych oraz limfy w naczyniach chłonnych w kierunku dosercowym,
 • zwiększa szybkość przepływu krwi i limfy co przyśpiesza odprowadzanie produktów przemiany materii,
  wyciskanie ułatwia dopływ do masowanych tkanek natlenionej krwi tętniczej,
 • oddziaływuje pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

 
Wstrząsanie

 • technika ta aktywizuje przepływ limfy, która pod wpływem wstrząsania znacznie łatwiej i szybciej przemieszcza się z kończyn w kierunku klatki piersiowej, gdzie powraca do krwioobiegu przez przewód piersiowy i przewód chłonny prawy,
 • powoduje lepsze rozprowadzenie limfy w przestrzeniach międzykomórkowych tkanek powierzchownych i głębokich,
 • delikatne wstrząsanie wpływa na obniżenie pobudliwości układu nerwowego,
 • szybkie i energiczne wstrząsanie wpływa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy,
 • w znacznym stopniu zmniejsza powysiłkowe napięcie mięśniowe,
 • delikatnym wstrząsaniem możemy przeplatać inne techniki masażu.


Wibracja

 • wibracja polega na wykonywaniu bardzo szybkich ruchów o dużej częstotliwości, ale stosunkowo małej amplitudzie,
 • jest bardzo skuteczną techniką likwidującą patologiczne napięcia nerwów obwodowych oraz nadmierną pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego,
 • powoduje miejscowe zmniejszenie powysiłkowego napięcia włókien mięśniowych,
 • znosi nadmierne napięcia ścian naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Artykuł utworzony m.in.na podstawie wykładów ze Szkoły DARING

do góry

autor: Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze