Udostępnij

Nasza redakcja gościła 17 września na spotkaniu prasowym poświęconym powstającej właśnie pierwszej w Polsce nowatorskiej i specjalistycznej ofercie szkoleniowej poświęconej kobietom w ciąży i po porodzie. Program został stworzony przez YONELLE Masterclass Academy z Warszawy.

Oczywiście na polskim rynku szkoleniowym istnieją już programy szkoleniowe kształcące masażystów i fizjoterapeutów w tym kierunku, jednak myślę, że tak wszechstronnego programu jeszcze w Polsce nie było.

Nasza redakcja gościła 17 września na spotkaniu prasowym poświęconym powstającej właśnie pierwszej w Polsce nowatorskiej i specjalistycznej ofercie szkoleniowej poświęconej kobietom w ciąży i po porodzie. Program został stworzony przez YONELLE Masterclass Academy z Warszawy.

Oczywiście na polskim rynku szkoleniowym istnieją już programy szkoleniowe kształcące masażystów i fizjoterapeutów w tym kierunku, jednak myślę, że tak wszechstronnego programu jeszcze w Polsce nie było.

Szczególną uwagę przyciąga w tym projekcie przede wszystkim osoba prof. dr hab. n. med. Tomasza Niemca, który cieszy się autorytetem międzynarodowym w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Jest współtwórcą i dyrektorem naukowym programu Mama w Spa. Osobiście bardzo cieszy mnie fakt, że osoba  z tak uznanym autorytetem angażuje się w ciekawy projekt poświęcony tak newralgicznemu tematowi jak kobiety w ciąży odwiedzająca Spa. Nie od dziś bowiem wiadomo, że w wielu gabinetach, ośrodkach Spa kobieta w ciąży wywołuje strach czy konsternacje. Jak podkreślają twórcy tegoż programu wynika to przede wszystkim z niewiedzy, mitów dotyczących postępowania z takimi osobami czy po prostu braku rzetelnych i spójnych informacji w tym zakresie. Program Mama w Spa wychodzi naprzeciw temu zadaniu i chce wyposażyć osoby z niego korzystające w takie narzędzia aby kobiety w ciąży czuły się swobodnie i pewnie.

Wracając jeszcze do osoby prof. Tomasza Niemca trzeba zaznaczyć, że jest to również wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (2006-2010). Dotychczas związany z Instytutem Matki i Dziecka , a obecnie pełniący funkcję Dyrektora Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Medicover w Warszawie. Współpracuje z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, a także ze Światową Organizacją Zdrowia w zakresie zdrowia Prokreacyjnego. Długo można by jeszcze wymieniać zasługi prof. Niemca. Podkreślam to tylko dlatego, że prof. Niemiec, osoba z takim autorytetem obala wiele mitów krążących w środowisku masażystów. Jednym z  nich jest to, iż nie ma medycznych przeciwwskazań do masażu kobiet w ciąży!!! Przestrzeganie odpowiednich zasad, przekazywanych podczas szkoleń w ramach tegoż programu, rzetelny wywiad i ankieta przeprowadzana z kobietą w ciąży pozwala na stwierdzenie jaki rodzaj masażu czy zabiegu można zaproponować w Spa czy gabinecie. Prof. Niemiec podkreśla: „ Z całą pewnością można przyjąć, że sam masaż nie stwarza żadnego zagrożenia dla matki i dziecka. Może je jednak stworzyć nieodpowiednio przygotowany terapeuta. Powinien on mieć rozległą wiedzę o przemianach fizycznych i hormonalnych w ciąży, znać specyfikę masażu prenatalnego, wskazania i przeciwwskazania oraz potrafić dopasować właściwie techniki manualne do potrzeb tak wyjątkowej klientki” . Mowa tutaj o ok. 80% przypadków, gdzie ciąża przebiega fizjologicznie i jak mówi prof. Niemiec lekarz w tym przypadku jest kobietom w ciąży prawie niepotrzebny. Pozostałe 20% to ciąże patologiczne, ale również dla nich można dobrać odpowiednie programy terapeutyczne.

Kolejną bardzo istotną kwestia poruszona przez prof. Niemca i widniejącą w tymże programie jest współpraca interdyscyplinarna. Jest dla mnie o tyle ważna, bo często jest pomijana w działaniach terapeutów i lekarzy. Tylko współpraca daje nam kompleksowe podejście do problemu i możliwości wszechstronnego zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny, fizjoterapii i dziedzin pokrewnych. W tym przypadku pozwala na przygotowanie optymalnego programu dla każdej z kobiet w ciąży, która zgłosi się do naszego gabinetu. Prof. Jasno podkreślał, że ostateczny sukces to współpraca.

Program zakłada również, że będą mogli przystąpić do niego tylko osoby pracujące już w zawodzie min. 2 lata, po to aby na szkolenia nie trafiały osoby przypadkowe, a certyfikat wystawiany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne trafiało tylko do osób kompetentnych. Osoby, które po odbyciu tego szkolenia będą pracowały z kobietami w ciąży będą czuć się pewnie i komfortowo potrafiąc odpowiedzieć i pomoc w wielu różnorodnych problemach kobiet w ciąży zgłaszających się na zabieg i poruszających różne problemy.

Mówiąc o współpracy interdyscyplinarnej trzeba podkreślić, że w skład całego zespołu pod przewodnictwem i pomysłodawcą mgr reh. Agnieszką Żuralską-Lazar wchodzą:

 • Ekspert ds. kosmetyki i kosmetologii –  dr n. chem. Małgorzata Chełkowska
 • Tech. Fizjoterapii  – Edyta Filipowicz
 • Fizjoterapeutka – dr n. med. Sylwia Stepniewska
 • Psycholog – mgr Tatiana Ostaszewska-Mosak
 • Położna – mgr inż. Anna Durka
 • Specjalista fitness – dr nauk o kulturze fizycznej Katarzyna Sempolska

Sama tematyka programowa wydaje się być bardzo ciekawa. Traktuje o :

 • Fizjologicznym przebiegu ciąży oraz najczęściej pojawiających się dolegliwościach w tym        czasie oraz w połogu
 • Wsparciu emocjonalnym kobiet podczas ciąży oraz pomoc terapeutyczna
 • Wybranych metodach fizjoterapeutycznych w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych w czasie ciąży i po porodzie
 • Aktywności fizycznej w okresie macierzyństwa
 • Koncepcji pracy z klientką w czasie ciąży i po porodzie.
 • Nauce masażu prenatalnego

Jako redakcja patrzymy na cały przedsięwzięcie z nadzieją, że na naszym rynku pojawi się rzetelny produkt szkoleniowy, o wszechstronnym podejściu do tematu kobiet w ciąży. Liczymy, że wszystkie założenia programu zostaną spełnione i czekamy na opinie pierwszych absolwentów, którzy będą mieli przyjemność ukończyć szkolenie Mama w Spa. Jednocześnie Akademii Yonelle życzymy dalszego rozwoju i podążania w naszej opinii w bardzo dobrym kierunku.

Redakcja Serwis-Masażysta


Udostępnij

Komentarze

komentarze