Udostępnij

Wreszcie został uruchomiony – Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów Masażystów i Biomasażystów (KRFMiB)

Wreszcie został uruchomiony – Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów Masażystów i Biomasażystów (KRFMiB)

Rozmawiam z P. Adamem M. Rudowskim, Dyrektorem CS HEROS, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, inicjatorem KRFMiB.

Zanim rozpoczniemy rozmowę, chciałbym zadać prywatnie pytanie – czy lubi Pan masaż?
O tak, jeszcze będąc studentem wspólnie z koleżanką prowadziliśmy usługi w zakresie masażu. Zawsze miałem i nadal mam potrzebę pomocy ludziom, a masaż to w jakimś stopniu spełniał.

Jest Pan założycielem Szkoły CS HEROS – co było powodem jej założenia?
To dosyć prozaiczne 🙂 W swoim życiu zanim nie założyłem „Szkoły” kilka osób prosiło mnie, abym nauczył ich masażu na własne potrzeby. Punktem zwrotnym stał się wyjazd za granicę mojej koleżanki z którą prowadziłem gabinet oraz jego zamknięcie. Tak postanowiłem pójść w kierunku nauczania. Jako praktyk starałem się skonstruować i wdrożyć taki program, który w stosunkowo krótkim czasie dałby solidne podstawy masażu oraz niezbędną wiedzę teoretyczną również w zakresie anatomii człowieka. W ten sposób od 2003 roku CS HEROS już jako zarejestrowana Placówka Oświatowa (wcześniej firma szkoleniowa) jest przeze mnie prowadzona i staram się ją stale rozwijać.

Skąd pomysł na projekt Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów Masażystów i Biomasażystów. – w skrócie KRFMiB?
To dosyć długa nazwa 🙂 – w skrócie KRFMiB. Tysiące osób nieposiadających wykształcenia medycznego boryka się z problematyką związaną z zawodem masażysty. Osoby takie kończą różne ciekawe kursy i zgodnie z obowiązującą Ustawą świadczą usługi w zakresie masażu. Jeszcze niedawno dosyć głośno było nt projektu Ustawy Ministerstwa Zdrowia, który miał regulować kwestie zawodów medycznych i w zasadzie pominął masażystów – właściwie biomasażystów, jako osoby bez wykształcenia medycznego na poziomie technika lub wyższym. Sam wówczas wielokrotnie rozmawiając z naszymi absolwentami prowadzącymi gabinety masażu, spotykałem się z pytaniem co dalej, jak mają pracować i jakich czynności związanych z masażem nie wolno będzie im wykonywać. Często były to osoby bezrobotne, wyszkolone ze środków EFS, także z funduszy Unijnych otrzymały dotację na uruchomienie własnego gabinetu. Po wejściu  Ustawy, osoby takie w zasadzie zostałyby pozbawione pracy, bądź w znacznym stopniu nowe przepisy ograniczyłyby im możliwości zarobkowania jako masażystom. Ministerstwo Zdrowia miało wówczas wprowadzić własny rejestr, który ujmowałby wyłącznie absolwentów szkół medycznych, a więc od techników masażystów po kierunki akademickie. Projekt uruchomienia takiej ogólnodostępnej bazy, która skupiałaby wszystkich związanych fizjoterapią, masażem czy biomasażem stał się dla mnie oczywisty, podkreślając przy tym dostępność tych osób w jednym miejscu z poziomu bardzo czytelnej wyszukiwarki oraz oferowanych przez nie usług.

Co wg Pana zmieni się po wdrożeniu KRFMiB?
Niezależnie od ewentualnych przyszłych regulacji związanych z Ustawą, taka Ogólnopolska Baza, w której dokonywana jest weryfikacja nadesłanych dokumentów umożliwia prezentację własnego profilu działalności oraz przede wszystkim udostępnia je osobom poszukującym terapeuty w danej dziedzinie – począwszy od zabiegów fizykalnych po masaż czy biomasaż. Takie rejestry skupiające określoną grupę zawodową czy też realizujące określone ściśle zadania, funkcjonują w Polsce i często nie są to rejestry państwowe, czasem działające pod nadzorem danego Ministerstwa np. Krajowy Rejestr Długów. KRFMiB rozpoczyna swoją działalność i z całą pewnością będziemy starali się współpracować z MZ i na potrzeby Ministerstwa udostępniać dane z rejestru. Proszę zwrócić uwagę, co jeszcze raz powtórzę, że baza KRFMiB oferuje wpis do Rejestru każdej osobie po ukończeniu kursu, a więc oferuje zaistnienie na rynku niekoniecznie absolwentom szkół medycznych, co przeważa nad projektem MZ, oraz to, co może najważniejsze – ogólnodostępność z poziomu Internetu i wyszukiwarki na stronie Rejestru.

A co z odpowiedzialnością za taką osobę? Czy będzie Pan odpowiadał za kompetencje każdej zarejestrowanej osoby ?
Ogólnopolska baza KRFMiB służy dostępności, a nie weryfikacji umiejętności. Weryfikujemy wyłącznie przesłane nam dokumenty rejestrowanej osoby lub firmy zgodnie z regulaminem KRFMiB. Oczywiście zastosowane są wszelkie możliwe czynności określające wiarygodność wpisanej osoby. Ponadto do profilu każdego użytkownika w Rejestrze podłączona jest księga gości,  poprzez którą można wyrazić swoją opinię nt. kompetencji i jakości przeprowadzonej usługi. Każdy zarejestrowany użytkownik może również wydrukować Certyfikat KRFMiB z nadanym podczas rejestracji indywidualnym numerem. Certyfikat taki ma ważność jeden rok i w przypadku uzasadnionego naruszenia zasad „etyki zawodowej”, takiej osobie zostanie zawieszona ważność konta w Rejestrze. Reasumując, odpowiedzialność leży po stronie „terapeuty”,  a weryfikacja dokumentów ma na celu nie  dopuszczać do Rejestru osób, które nie mają stosownych kwalifikacji.

Czy łatwo jest się wpisać do Rejestru ?
Za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.krfmib.pl Czynność ta nie powinna zająć więcej niż 3-5 minut.

W regulaminie KRFMiB jest napisane:
„Dostęp do rejestru wymaga dodatkowo zweryfikowania tożsamości Użytkownika. W tym celu należy w trakcie rejestracji przesłać w formie elektronicznej dokumenty potwierdzające ukończenie danej uczelni, szkoły, kursu wraz z zeskanowaną pierwszą i drugą stroną dowodu osobistego”  Czemu to ma służyć i co dalej z tymi dokumentami?
Nadesłane do KRFMiB kopie dokumentów przechowywane są zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W regulaminie serwisu zawarty jest zapis, iż dokumenty te przechowywane są przez okres 10 lat – zgodnie z obowiązkiem ustawowym. Przesłane dokumenty poddawane są weryfikacji w miejscu, gdzie dokument został wydany. Sprawą niezwykle istotną jest uwiarygodnienie rejestrującej się osoby. Służyć to ma zarówno osobie zarejestrowanej, jak również osobom korzystającym z serwisu w celu wyszukania  danego „terapeuty”. Oczywiście można zadać pytanie czy nie wystarczy Dyplom, czy inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły czy uczelni. Jak powszechnie wiadomo znacznie trudniej jest przedstawić dwa nieprawdziwe dokumenty niż jeden. Dochowując wszelkiej staranności w procesie weryfikacji, poza dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje wymagamy podczas rejestracji przesłania zeskanowanej pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego. Jak już wspomniałem, zależy nam na rzetelności tej weryfikacji, co służy obydwu stronom – zarówno osobie zarejestrowanej jak i potencjalnemu klientowi tej osoby. Tego typu praktyki są dosyć powszechne. Zastosowane w bankach czy innych instytucjach  mają na celu ograniczyć do minimum ewentualne nieprawidłowości.

Czy można się już wpisywać do Rejestru ?
Tak, od 20 maja oficjalnie rozpoczęliśmy działalność i mam nadzieję, że wszystkim osobom związanym zawodowo z tematyką serwisu powinno zależeć na jego rozwoju. Serwis dla osób fizycznych jest bezpłatny i przyniesie ogromne korzyści zarówno terapeutom jak i użytkownikom korzystającym z bazy KRFMiB.

Serwis jest bezpłatny. Czy przewiduje Pan opłatę za wpis?
Wpis do „Bazy Terapeutów” czyli osób prywatnych: fizjoterapeutów, masażystów i biomasażystów pozostanie bezpłatny. Jednak, aby Rejestr mógł się utrzymać i ponosić związane z tym koszty wpis do „Bazy Szkół” oraz wszelka działalność reklamowa będzie płatna zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.krfmib.pl Do 31 sierpnia br. wpisy do „Bazy Szkół” są również bezpłatne.

Wspomniał Pan na stronie o Instytucie Patologii Narządu Ruchu. W jaki sposób łączy się on z KRFMiB?
Projekt IPNR jest obecnie wdrażany i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w tej sprawie już we wrześniu 🙂 Na chwilę obecną mogę zdradzić, iż Instytut Patologii Narządu Ruchu jako placówka naukowo-badawcza skupiać będzie różne osobistości ze świata nauki, związane z szeroko pojętą  patologią narządu ruchu. Instytut m.in. będzie sprawować patronat nad KRFMiB.

Dziękuję za rozmowę. Swoją drogą Serwis-Masażysta.pl także będzie wspierać działania KRFMiB.

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze