Udostępnij

Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy uruchomić konkurs pod nazwą „śmieszne wydarzenie”. Polega on na napisaniu krótkiego opowiadania, które przedstawi śmieszną sytuację z Waszej kariery terapeutycznej. Piszcie i przysyłajcie, liczy sie dobra zabawa. W konkursie, dla najlepszych autorów opowiadań, przewidywane są nagrody. Zapraszam do zabawy i przeczytania regulaminu konkursu.

Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy uruchomić konkurs pod nazwą „śmieszne wydarzenie”. Polega on na napisaniu krótkiego opowiadania, które przedstawi śmieszną sytuację z Waszej kariery terapeutycznej. Piszcie i przysyłajcie, liczy sie dobra zabawa. W konkursie, dla najlepszych autorów opowiadań, przewidywane są nagrody. Zapraszam do zabawy i przeczytania regulaminu konkursu.

Organizator Konkursu
Inicjatorem konkursu "Śmieszne wydarzenie" jest redakcja Serwisu Masażysta wraz z Przyjaciółmi oraz Wydawnictwo ANNAL

Cel konkursu
Celem Konkursu jest przede wszystkim DOBRA ZABAWA, oraz bliższe poznanie koleżanek i kolegów po fachu.

Adresat konkursu
Adresatami konkursu są użytkownicy Serwisu Masażysta, masażyści, terapeuci itd.

Termin i adres nadsyłania prac
Prace w formie pliku – doc. (format MS Word) powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 31 lipca 2007 roku. Prace wysyłamy na adres – info@serwis-masazysta.pl

Kryteria oceny prac
Członkowie Jury Konkursowego oceniając prace będą brać pod uwagę wesołość opisanej sytuacji. Członek Jury może przyznać punkty w skali od 0-5. Prace będą ocenione najpóźniej w terminie 7 dni od daty nadesłania prac. Wyniki konkursu będą podane na stronie internetowej http://www.serwis-masazysta.pl jako news.

Zwycięzca konkursu
Zwycięzcami konkursu będą Autorzy, których prace uzyskają największą ilość punktów. Rozstrzygnięcie Jury Konkursowego jest ostateczne i niezaskarżalne.

Nagrody
Nagrody zostaną przyznane dla Autorów trzech najlepszych prac. Są to książki autorstwa Grzegorza Lewandowskiego – "Masaż leczniczy". Dodatkowo, autor najwyżej ocenionego opowiadania dostanie miejsce na baner reklamowy na stronie Serwisu Masażysta, wyświetlany przez miesiąc. Nagroda książkowe zostały ufundowane przez Wydawnictwo ANNAL. Nagrody zostaną przesłane na adres zwycięzcy, na koszt Serwisu Masażysta.

Jury konkursowe
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury konkursowe w skład którego wchodzą użytkownicy Serwisu Masażysta, tj:
Grzegorz Lewandowski
RobertW
Robert
Shuboshi
Marcin Banasiński

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opowiadanie opisujące śmieszną sytuację, która miała miejsce w waszej karierze terapeutycznej. Śmieszna sytuacja może dotyczyć Waszego kształcenia jak i pracy zawodowej.

Informacje dodatkowe

  1. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
  2. Przystąpienie do Konkursy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail:
info@serwis-masazysta.pl

Redakcja Serwisu Masażysta

[ads-strefe:5]


Udostępnij

Komentarze

komentarze