Udostępnij

Polecamy i zapraszamy na bardzo ciekawie zapowiadającą się konferencje „Masaż w fizjoterapii, medycynie sportowej i kosmetyce”

Polecamy i zapraszamy na bardzo ciekawie zapowiadającą się konferencje „Masaż w fizjoterapii, medycynie sportowej i kosmetyce”

w dniach 16 – 18 maja 2013 roku w Łodzi.

Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać (pocztą tradycyjną lub elektroniczną)
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
42 683 44 46
m.slowikowski@medyk.edu.pl

TEMATY WIODĄCE:
•    Metodyka nauczania masażu
•    Tensegracja jako zasada wykonywania masażu
•    Współczesne poglądy na masaż
•    Masaż w sporcie i odnowie biologicznej
•    Znaczenie masażu w kosmetyce
•    Dyskusje na temat nauczania i egzaminu zawodowego

PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek, 16.05.2013 r.

•    11.00 -11.50 – Rejestracja Uczestników Konferencji

•    11.50 – Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

•    12.00 – 12.30 – Biologiczne aspekty ręki w masażu – mgr Małgorzata Kuźmińska (Klinika Masażu O.O. Bonifratów we Wrocławiu), mgr Henryk Pawlak (Klinika Masażu O.O. Bonifratów we Wrocławiu)

•    12.30 – 13.00 – Masaż w kinezyterapii na przykładzie mięśnia biodrowo-lędźwiowego – mgr Małgorzata Kuźmińska (Klinika Masażu O.O. Bonifratów we Wrocławiu), mgr Henryk Pawlak (Klinika Masażu O.O. Bonifratów we Wrocławiu)

•    13.00 – 13.15 – PRZERWA

•    13.15 – 13.45 – Biologiczne aspekty sprężystego odkształcania masażu – mgr Henryk Pawlak (Klinika Masażu O.O. Bonifratów we Wrocławiu), dr Krzystof  Kassolik (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii), dr Waldemar  Andrzejewski (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii)

•    13.45 – 14.15 – Anatomiczne uwarunkowania ułożenia głowy w masażu – mgr Henryk Pawlak (Klinika Masażu O.O. Bonifratów we Wrocławiu), dr Krzystof  Kassolik (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii), dr Waldemar  Andrzejewski (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii)

•    14.15 – 14.45 – PRZERWA

•    14.45 – 15.15 – Masaż tensegracyjny – jego geneza i podstawowe założenia – dr Krzystof  Kassolik (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii), dr Waldemar  Andrzejewski (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii)

•    15.15 – 15.45 – Masaż tensegracyjny – nauczanie w programie szkół technik masażysta – dr Krzystof  Kassolik (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa         w Opolu, Instytut Fizjoterapii), dr Waldemar  Andrzejewski (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Fizjoterapii)

•    15.45 – 16.00 –PRZERWA

•    16.00 – 16.30 – Hinduski masaż głowy – mgr Marek Wolny

•    16.30 – 17.00 – Praktyki zagraniczne – mgr Renata Lignar (Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle)

Piątek, 17.05.2013 r.
•    10.00 – 10.30 – Masaż tensegracyjny – mgr Piotr Żerebiec (Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu), mgr Andrzej Czapłygin (Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu)

•    10.30 – 11.00 – Masaż tkanek głębokich jako forma rozluźnienia mięśniowo-powięziowego – mgr Łukasz Czubaszewski, mgr Piotr Szałański

•    11.00 – 11.15 – PRZERWA

•    11.15 – 11.45 – Normalizacja taśm mięśniowo-powięziowych w zespole cieśni nadgarstka – dr Bogusława Kowacka (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)

•    11.45 – 12.15 – Możliwości rehabilitacji z uwzględnieniem masażu leczniczego dzieci niepełnosprawnych ruchowo w SOSW Nr 1 DNR w Policach – mgr Marcin Hawrylak (Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie)

•    12.15 – 12.45 – PRZERWA

•    12.45 – 13.45 – Nauka masażu grzbietu (zajęcia pokazowe nauczania – studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności) – dr Paweł Piątkowski (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi), mgr Kamil Piątkowski (Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny w Łodzi), mgr Lucyna Nagórska (Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie), mgr  Zygmunt Prochowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze)

•    13.45 – 14.15 – Receptory skóry. Charakterystyka  – dr Paweł Piątkowski (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi), mgr Kamil Piątkowski (Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny w Łodzi), mgr Lucyna Nagórska (Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie), mgr  Zygmunt Prochowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze)

•    14.15 – 14.35 – PRZERWA

•    14.35 – 15.05 – Zastosowanie wibracji w masażu leczniczym na podstawie badań naukowych – dr Paweł Piątkowski (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi), mgr Kamil Piątkowski (Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny w Łodzi), mgr Lucyna Nagórska (Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie), mgr  Zygmunt Prochowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze)

•    15.05 – 15.35 – Metodyka oceniania wykonania masażu w świetle nowego egzaminu zawodowego – mgr Cezary Nenczak (Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie)

•    15.35 -15.45 – PRZERWA

•    15.45 – 16.15 – Techniki w masażu głębokim i rozluźnieniu mięśniowo-powięziowym – metanaliza – mgr Borys Paculda

•    16.15 – 16.45 – Wpływ masażu leczniczego na zachowanie się hormonów u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego  – mgr  Zygmunt Prochowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze)

•    16.45 – 17.15 – Zastosowanie masażu w procesie laktacji – mgr Zygmunt Prochowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze), prof. dr hab. Grzegorz Krasomski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu)

•    20.00 – Uroczysta Kolacja

Sobota, 18.05.2013 r.

•    10.00 – 10.30 – Masaż izometryczny – mgr Lech Wasilewski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w Warszawie, Collegium. Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej w Warszawie)

•    10.30 – 11.00 – Przeciwskazania do masażu na podstawie literatury – mgr Iwona Siwka (Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie)

•    11.00 – 11.15 – PRZERWA

•    11.15 – 11.45 – Ugruntowanie oraz budowanie zaufania i strefy indywidualnej pacjenta podczas zabiegów – poczucie bezpieczeństwa, praca z ciałem a awersja do dotyku w mieszanej traumie – Piotr Szczotka (Body Work)

•    11.45 – 12.15 – Masażysta – a kto to taki?  – Rozważania nad rolą i miejscem tego zawodu na współczesnym rynku usług –  mgr Jacek Mitka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

•    12.15 – 12.45 – Jeżeli nie wiesz  co robisz, możesz robić wszystko – spojrzenie na nauczanie masażu w Polsce – Jacek Mitka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

OPŁATA KONFERENCYJNA
•    200 zł – cena bez uroczystej kolacji
•    250 zł – cena z uroczystą kolacją
•    30 zł – studenci/uczniowie na podstawie okazanej legitymacji
•    studenci WSBiNoZ – wstęp darmowy
 


Udostępnij

Komentarze

komentarze