Udostępnij

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Sportową organizowaną przez TB-Polska. Tematem konferencji będą „Nowoczesne trendy w treningu przygotowania motorycznego”.

Nasz portal został patronem medialnym tego wydarzenia i specjalnie dla Was sporządzimy relację z tej konferencji. 

Poniżej zamieszczamy niezbędne infomacje o programie konferencji, wykładowcach oraz sposobie zapisów.

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Sportową organizowaną przez TB-Polska. Tematem konferencji będą „Nowoczesne trendy w treningu przygotowania motorycznego”.

Nasz portal został patronem medialnym tego wydarzenia i specjalnie dla Was sporządzimy relację z tej konferencji. 

Poniżej zamieszczamy niezbędne infomacje o programie konferencji, wykładowcach oraz sposobie zapisów.

Zapisy:

 

PROGRAM:

 

WYKŁADOWCY:

 

Prof. Klaus Baum (reprezentacja piłki ręcznej Niemiec i Polski)
Diagnostyka podstawowych zdolności motorycznych, jako fundament optymalizacji treningu na przykładzie reprezentacji Niemiec i Polski w piłce ręcznej mężczyzn.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze metody diagnostyczne podstawowych zdolności motorycznych oraz metody dostosowane do potrzeb danej dyscypliny sportu. Pozwala to na dokładne wyznaczenie poziomu osiągnięć zawodnika, kontrolę obciążeń treningowych i optymalizację treningu. Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykładowe formy optymalizacji treningu na przykładzie reprezentacji Polski i Niemiec w piłce ręcznej.
Prof. Klaus Baum (reprezentacja piłki ręcznej Niemiec i Polski) Diagnostyka podstawowych zdolności motorycznych, jako fundament optymalizacji treningu na przykładzie reprezentacji Niemiec i Polski w piłce ręcznej mężczyzn. 
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze metody diagnostyczne podstawowych zdolności motorycznych oraz metody dostosowane do potrzeb danej dyscypliny sportu.
Pozwala to na dokładne wyznaczenie poziomu osiągnięć zawodnika, kontrolę obciążeń treningowych i optymalizację treningu.
Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykładowe formy optymalizacji treningu na przykładzie reprezentacji Polski i Niemiec w piłce ręcznej.
 
 
 
Prof dr hab. Jan Chmura (AWF Wrocław) – Indywidualizacja obciążeń treningowych w procesie kształtowania zdolności szybkościowych.
Zaprezentowane zostaną metodyczne wskazówki metodyczne pozwalające na optymalizację procesu kształtowania szybkościowego. Główny akcent zostanie położony na przedstawienie metod i pomiarów pozwalających na ocenę dobranych obciążeń treningowych, ich korelację z poziomem osiągnięć oraz indywidualne dopasowanie obciążeń do profilu zawodnika.
 
Prof dr hab. Jan Chmura (AWF Wrocław)
Indywidualizacja obciążeń treningowych w procesie kształtowania zdolności szybkościowych.
Zaprezentowane zostaną metodyczne wskazówki metodyczne pozwalające na optymalizację procesu kształtowania szybkościowego. Główny akcent zostanie położony na przedstawienie metod i pomiarów pozwalających na ocenę dobranych obciążeń treningowych, ich korelację z poziomem osiągnięć oraz indywidualne dopasowanie obciążeń do profilu zawodnika.
 
 
 
Dr Christos Papadopoulos (VfB Stuttgart)
Testy funkcjonalne poszczególnych segmentów ciała oraz analiza funkcjonalna podstawowych
wzorców ruchowych, jako podstawa optymalnej piramidy ruchowej.
Przedstawienie podstawowych systemów oceny funkcjonalnej zawodnika, diagnozy najsłabszych ogniw w poszczególnych łańcuchach kinematycznych, diagnozy poszczególnych taśm mięśniowo powięziowych kształtowaniu podstawowych wzorców ruchowych i szkoleniu sensomotorycznym, jako bazy dla bezpiecznego i optymalnego treningu sportowego.
Przedstawione schematy diagnostyki funkcjonalnej pozwolą na zaprogramowanie odpowiednich strategii prewencyjnych, jednostek wyrównawczych i programów treningowych
 
 
Peter Kotkowski (OS Schmidtlein Institut)
Wykorzystanie ćwiczeń korekcyjnych ze sprzętem lub bez sprzętu w treningu funkcjonalnym. Wykorzystanie progresji w treningu atletycznym i sporcie.
Wyrównywanie ewentualnych braków we wzorcach ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny. Nieprzestrzeganie zasad jednostek wyrównawczych/korekcyjnych albo nawet często obserwowane pomijanie tego etapu, zbyt wczesne przejście do treningu specjalistycznego prowadzi do dysfunkcji w całym organizmie funkcjonalnie nieprzystosowanym do treningu wyczynowego.
 
Peter Kotkowski (OS Schmidtlein Institut) – Wykorzystanie ćwiczeń korekcyjnych ze sprzętem lub bez sprzętu w treningu funkcjonalnym. Wykorzystanie progresji w treningu atletycznym i sporcie. Wyrównywanie ewentualnych braków we wzorcach ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny. Nieprzestrzeganie zasad jednostek wyrównawczych/korekcyjnych albo nawet często obserwowane pomijanie tego etapu,
zbyt wczesne przejście do treningu specjalistycznego prowadzi do dysfunkcji w całym organizmie funkcjonalnie nieprzystosowanym do treningu wyczynowego.
 
Dr Bartosz Wojanowski (Schalke 04)
Rodzaje i stopnie najczęstszych urazów sportowych zdarzających się w 1.Bundeslidze na przykładzie Schalke 04 Gelsenkirchen
Przedstawione zostaną rodzaje najczęstszych urazów sportowych oraz nowatorskie metody i sposoby leczenia najczęstszych kontuzji sportowych. Przykładowe programy oraz strategie leczenia i wyprowadzania zawodnika po poszczególnych kontuzjach. Skoordynowana praca ze strony terapeutów, lekarzy sportowych i osób odpowiedzialnych za przygotowanie fizyczne.
 
 
Józef Spałek (Thera Band® Academy)
Przygotowanie motoryczne na powierzchniach niestabilnych. Praktyczna stabilizacja stawów przy najczęstszych urazach sportowych na podstawie sensomotorycznej.
Przedstawione zostaną podstawowe założenia metodyczne i praktyczne treningu sensomotorycznego. Ponad to w formie praktycznej zaprezentowane będą optymalne środki prewencyjne przy najczęstszych uraz sportowych oraz specjalne programy stabilizacji powiązane z techniką danej dyscypliny.
 
Józef Spałek (Thera Band® Academy) – Przygotowanie motoryczne na powierzchniach niestabilnych. Praktyczna stabilizacja stawów przy najczęstszych urazach sportowych na podstawie sensomotorycznej. Przedstawione zostaną podstawowe założenia metodyczne i praktyczne treningu sensomotorycznego. Ponad to w formie praktycznej zaprezentowane będą optymalne środki prewencyjne przy najczęstszych uraz sportowych oraz specjalne programy stabilizacji powiązane z techniką danej dyscypliny.
 
Dominik Suslik (Hannover 96)
Funkcjonalny trening siły, jako podstawa do kształtowania specjalistycznych zdolności motorycznych na przykładzie klubu Hannover 96. Zrównoważony trening całego ciała. Funkcjonalne przygotowanie organizmu do specjalistycznych obciążeń treningowych. Funkcjonalny trening stabilnego tułowia, jako przekaźnika siły między kończynami – siła tułowia, kształtowanie optymalnego wzorca rekrutacji jednostek motorycznych między poszczególnymi segmentami ciała, kluczowymi dla różnych dyscyplin sportu, siła rotacyjna, szkolenie odcinka lędźwiowego (podstawowy model segmentarnego treningu stabilizacyjnego) w postaci sześciu faz z testami po każdej z nich.
 
Rouven Burgel (Fit Team Munchen) – Trening siły mięśniowej z wykorzystaniem systemu Aerosling. Masaż powięziowo mięśniowy oraz uwalnianie powięzi, jako przygotowanie do wysiłku sportowego oraz środek prewencyjny. Przedstawienie podstawowych form systemu podwieszanego. Ćwiczenia asymetryczne w treningu sportowym. Masaż powięzi jako środek prewencyjny, regeneracyjny i diagnostyka stanu mięśni i powięzi .
 
Marcin Popieluch (Carolina Medical Center) – Jakość wykonywanych ćwiczeń – bezpieczeństwem sportowca.
Brak optymalnie wykształconych podstaw prowadzi zarówno do obniżenia potencjału fizycznego zawodnika, obniżenia skuteczności treningu, jak i do powstawania urazów.
Właśnie w czasie, gdy obserwuje się co raz większe wymagania fizyczne stawiane sportowcom,
należy szczególną uwagę zwrócić na skuteczny i bezpieczny trening.

Udostępnij

Komentarze

komentarze