Udostępnij

termin: 22-23 kwietnia 2017 r.

gdzie: Lublin

termin: 22-23 kwietnia 2017 r.

gdzie: Lublin

organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Fizjoterapia zajmuje się łagodzeniem i niwelowaniem stanów chorobowych oraz ich następstw, dlatego stanowi integralną część obszaru nauk medycznych. O jej wyjątkowym charakterze stanowi fakt, że jako nauka której głównym celem jest rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcyjnych pacjenta, fizjoterapia jest praktyką aplikacyjną, która czerpie z nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport jest wyjątkowym wydarzeniem naukowym, którego celem jest stworzenie platformy do dyskusji i wymiany wiedzy dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków i pasjonatów fizjoterapii. Reprezentanci różnych dziedzin podejmą merytoryczną dyskusję nad innowacyjnymi rozwiązaniami i metodami, które znajdują, lub potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie, w nowoczesnej fizjoterapii.

Praca współczesnego fizjoterapeuty jest wielowymiarowa i pełna wyzwań. Specjaliści mają do wyboru wiele sprofilowanych warsztatów i szkoleń, natomiast Konferencja Innowacyjna Fizjoterapia to coś zgoła innego. Biorąc pod uwagę różnorodność jednostek chorobowych, w których niezbędna jest pomoc fizjoterapeuty jak i mnogość stosowanych w fizjoterapii metod, koniecznym staje się stworzenie ogólnopolskiego forum, na którym spotkać się mogą praktycy i teoretycy różnych gałęzi fizjoterapii.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia do 30 marca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.innowacyjna-fizjoterapia.pl/


Udostępnij

Komentarze

komentarze