Udostępnij

Kongres organizowany jest przez wydawnoctwo FORUM oraz redakcje czasopisma „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja” pod kierownictwem dr Marii Jarugi. Tematem kongresu jest:
METODA MCKENZIEGO I KONCEPCJA PNF W PRACY Z PACJENTEM.

Kongres organizowany jest przez wydawnoctwo FORUM oraz redakcje czasopisma „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja” pod kierownictwem dr Marii Jarugi. Tematem kongresu jest:
METODA MCKENZIEGO I KONCEPCJA PNF W PRACY Z PACJENTEM.

Do udziału w kongresie zaproszono niekwestionowane autorytety i ekspertów w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji, którzy przedstawią wykorzystanie metody McKenziego oraz koncepcji PNF w codziennej praktyce gabinetu. Najnowsze założenia diagnostyki pacjentów oraz metody badań i rehabilitacji wzbogacone o liczne przykłady terapii zaprezentują:

• dr Tomasz Stengert – prezes Instytutu McKenziego Polska
• Ewa Górna – międzynarodowy instruktor PNF, współredaktor naukowy polskiego wydania pozycji "PNF w praktyce"
Dbając o wybitnie praktyczny wymiar kongresu, specjalnie dla Państwa prelegenci w kolejnych prezentacjach na żywo przedstawią metody badań i oddziaływań terapeutycznych w najczęstszych przypadkach schorzeń. Pokazy przeprowadzone z udziałem pacjentów pozwolą Państwu krok po kroku prześledzić etapy poszczególnych działań diagnostycznych i leczniczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
________________________________________

⇒ 19 kwietnia 2010 r.

Diagnoza i leczenie zespołów bólowych według metody McKenziego
1. Otwarcie konferencji
2. Etiopatogeneza zespołów bólowych kręgosłupa w świetle badań naukowych
3. Tkankowe źródła bólu w zespołach bólowych kręgosłupa
4. Evidence Based Medicine – jak analizować literaturę naukową?
5. Wartość i wiarygodność metod diagnostycznych opartych o rozpoznanie patoanatomiczne
6. Wartość i wiarygodność systemu diagnostycznego metody McKenziego
7. Zjawisko centralizacji – jego rola diagnostyczna i kliniczna w obliczu faktów naukowych
8. Metoda McKenziego w leczeniu zespołów bólowych jako medycyna oparta na faktach naukowych
9. Czy rodzaj ćwiczenia ma znaczenie?
10. Leczenie poszczególnych zespołów bólowych według metody McKenziego
11. System diagnostyczny McKenziego w praktyce klinicznej (na przykładzie bólu stawu barkowego)
12. Z praktyki: Pokaz badania pacjentów prowadzony przez dyplomowanych terapeutów Międzynarodowego Instytutu McKenziego
13. Dyskusja
14. Zakończenie pierwszego dnia konferencji ⇒ 20 kwietnia 2010 r.

Koncepcja PNF – badanie i terapia pacjenta
1. Otwarcie drugiego dnia konferencji
2. PNF jako sposób osiągnięcia wysokiej efektywności w czasie usprawniania pacjentów
3. Cele terapeutyczne w aspekcie planowania postępowania terapeutycznego
4. Wzorce i zasady główne torowania
5. Specyficzne możliwości stymulacji mięśni szkieletowych
6. Nauczanie motoryczne i kontrola motoryczna w koncepcji PNF
7. Postępowanie terapeutyczne według koncepcji PNF
8. Praktyczne przykłady postępowania terapeutycznego
9. Nauka chodu – kluczowa aktywność każdego człowieka
10. Z praktyki: Pokaz oddziaływań terapeutycznych prowadzony przez międzynarodowych instruktorów PNF
11. Dyskusja
12. Zakończenie konferencji

WŚRÓD PRELEGENTÓW ZNAJDĄ SIĘ M.IN.:
________________________________________
Dr Tomasz Stengert – Prezes Instytutu McKenziego Polska, Starszy Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Specjalista w rehabilitacji medycznej, a także w ortopedii i chirurgii urazowej. Przez szereg lat pracował w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. Za wybitny wkład w rozwój Międzynarodowego Instytutu oraz metody McKenziego na świecie został w 2009 r. uhonorowany nagrodą "Extension Award".

Ewa Górna – międzynarodowy instruktor PNF, współredaktor naukowy polskiego wydania pozycji "PNF w praktyce".

Rajmund Tomczakowski, Jacek Tuz, Adrian Woźny – dyplomowani Terapeuci Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

UCZESTNICY:
________________________________________
Fizjoterapeuci i lekarze rehabilitacji.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE


Udostępnij

Komentarze

komentarze