Udostępnij

Historię masażu należy łączyć z historią dotyku, który od czasów prehistorycznych był integralną częścią systemu społecznego. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że sztuka masażu jest tak stara jak ludzkość i jest wplątana w historię człowieka. (…) Masaż nierozerwalnie wiąże się z higieną, chirurgią, położnictwem, kosmetyką, ćwiczeniami fizycznymi, odnową biologiczną i psychosomatyczną. Troska o zdrowy i piękny wygląd towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

SPIS TREŚCI

1. Okres wspólnoty pierwotnej

Historię masażu należy łączyć z historią dotyku, który od czasów prehistorycznych był integralną częścią systemu społecznego. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że sztuka masażu jest tak stara jak ludzkość i jest wplątana w historię człowieka. (…) Masaż nierozerwalnie wiąże się z higieną, chirurgią, położnictwem, kosmetyką, ćwiczeniami fizycznymi, odnową biologiczną i psychosomatyczną. Troska o zdrowy i piękny wygląd towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

SPIS TREŚCI

1. Okres wspólnoty pierwotnej
2. Cywilizacja starożytna
3. Okres średniowiecza
4. Okres od XV do XIX w.
5. Okres od XIX do XXI w.
6. Historia wybranych rodzajów masaży


Udostępnij

Komentarze

komentarze