Udostępnij

W tym numerze przeglądu Foundation Massage Therapy  przedstawiamy wyniki badań, które pokazują dlaczego klienci regularnie korzystają z masażu. Artykuł został napisany dla Complementary Therapies in Medecine w 2009 roku przez zespół badawczy związany z Południowym Instytutem Technologii i Centrum Badań Fizjoterpii w Nowej Zelandii.

W tym numerze przeglądu Foundation Massage Therapy  przedstawiamy wyniki badań, które pokazują dlaczego klienci regularnie korzystają z masażu. Artykuł został napisany dla Complementary Therapies in Medecine w 2009 roku przez zespół badawczy związany z Południowym Instytutem Technologii i Centrum Badań Fizjoterpii w Nowej Zelandii.

Jako profesjonalni masażysi i osoby związane z branżą nasze przychody opieramy na stabilniej bazie klientów. Wiemy, że dzięki podejściu ukierunkowanemu na klienta, miłej atmosferze, jak również profesjonalnemu i etycznemu postępowaniu, klienci chętniej do nas wrócą. Jednakże dopóki lepiej nie poznamy powodów, dla których potrzebują regularnego masażu, nie zrozumiemy dlaczego w ogóle wracają.

W ciągu ostatnich lat liczba badań sprawdzających psychochologiczne i fizjologiczne korzyści wynikające z terapii masażem wzrosła. Ich autorzy uważali, że dobrze byłoby określić czynniki wpływające na polularność masażu z perspektywy klienta. Celem tego badania było poznanie przyczyn, dla których klienci korzystają z terapii masażem, doceniają ją i cały czas szukają miejsc, gdzie mogliby z niej skorzystać.

Określenie powodów regularnego korzystania z masażu wymaga słuchania, tego co klienci mają do powiedzenia na temat swoich potrzeb, spostrzeżeń i zajęć. Z tego powodu Smith i inni postanowili zastosować metodologię grupy fokusowej, będącą podejściem jakościowym w analizowaniu postaw i wizji uczestników badania. Telefoniczne grupy fokusowe składały się z aktualnych klientów korzystających z terapii masażem w Nowej Zelandii.  

Pytania dotyczyły wyboru terapii masażem, doświadczeń w leczeniu, rezultatów i czynników, które przyczyniły się do regularnego korzystania z masażu. Zogniskowany wywiad zawierał między innymi następujące pytania:

·         Jakie dwie rzeczy przychodzą Państwu do głowy na myśl o terapii masażem?

·         Co sprawia, że korzystają Państwo z masażu?

·         Jakie efekty masażu zauważają Państwo?

·         Czy spostrzegają Państwo u siebie długotrwały pozytywny wpływ masażu? Jeśli tak, w jaki sposób terapii masażem poprawia jakość Państwa stanu lub życia?

·         Co dokładnie sprawia, że decydują się Państwo na kolejną terapię masażem?

·         Z jakich powodów zdecydowaliby się Państwo się na zaprzestanie terapii?

Do badania przyjmowano osoby od 16 roku życia, którym wykonano przynajmniej jeden masaż w przeciągu trzech wcześniejszych miesięcy lub co najmniej dwa masaże w ciągu sześciu miesięcy. Odrzucano osoby, które poddały się masażowi u studenta-praktykanta lub gdy przeprowadzał je inny specjalista (np. fizjoterapeuta, kosmetyczka lub terapeuta medycyny alternatywnej), gdyż te rodzaje masażu były uważane za uzupełnienie innej terapii. Przyjęto dwóch klientów, którzy byli pacjentami innych terapeutów, a także odrzucono tych, którzy sami pracowali jako masażyści.

Wspomniane telefoniczne wywiady grupowe zostały przeprowadzone w sierpniu 2007 roku. Grupy składały się z co najmniej pięciu uczestników, a sam wywiad trwał około godziny. Arbiter mający wcześniejsze doświadczenie w pracy z grupą fokusową pomógł w przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego. Wszystkie sesje były nagrywane, obserwowane przez innego autora badania, a na końcu opisywane.

Według artykułu, w trakcie przeprowadzania zogniskowanego wywiadu grupowego „na początku każda osoba była proszona o zrobienie wprowadzenia, innym razem każdy mógł się wypowiedać jako pierwszy. Arbiter zapewnił możliwości włączenia wszystkich uczestników, korzystając z różnych metod takich jak: sonda, strategie grup dyskusyjnych, dzięki którym można było zapoznać się z różnymi doświadeczaniami i punktami widzenia. Ustawione głośniki miały rejestrować odpowiedzi grupy, sygnalizować i monitorować uczestnictwo. Po każdej sesji arbiter i jego asystent przeprowadzali dyskusję podsumowującą.”

Wyniki badania wskazały na cztery główne przyczyny kontynuacji masażu:

1.      Masaż był stosowany dla podtrzymania dobrego stanu zdrowia w oczekiwaniu na dobre rezultaty.

2.      Zakładane cele leczenia były osiągane.

3.      Częstotliwość sesji była regularna.

4.      „Kultura masażu” lub doświadczenie terapii masażem było odebrane pozytywnie przez klienta : relacja z terapeutą, efektywność masażu i czynne podejście terapeuty w podtrzymaniu dobrego samopoczucia.

Powyższe wyniki są porównywalne z tymi pochodzącymi z innych badań, które wskazują, że terapia masażem jest uważana jako jedna z metod na podtrzymanie dobrego samopoczucia, która przykłada wagę do fizycznych, psychologicznych i emocjonalnych potrzeb klienta w celu zapewnienia mu równowagi fizyczno-mentalnej.

Niedoskonałości badania mogą wynikać z możliwej stronniczości masażystów, którzy towrzyli grupę fokusową z własnych klientów, z niewielkiej liczebności badanych oraz z procentowo niskiego udziału mężczyzn. Należy podkreślić, że badania jakościowe nie opierają się na wielkości grupy docelowej, ale raczej na dokładności i rzetelności uzyskanych informacji.  Celem badania jakościowego jest osiągnięcie saturacji, która może być osiągnięta, biorąc pod uwagę wielkość badanej grupy. Jednakże jako, że 95 % uczestników stanowiły kobiety, uzyskano niewiele informacji na temat tego, co sprawia, że mężczyźni korzystają regularnie z terapii masażem. Ponadto grupa może nie odzwierciedlać opinii osób, które mają negytywne doświadczenia z masażem. Utworzenie kolejnej grupy mające na celu zminimalizowanie subiektywności masażystów oraz zwiększenie uczestnictwa mężczyzn mogłoby poprawić metodologię przyszłych badań. Ciekawie byłoby również przeprowadzić to samo badanie w Ameryce Północnej, aby sprawdzić, czy powody kontynuowania terapii masażem są jednolite międzykulturowo. Poza tym jakościowe odkrycia, takie jak to, mogą być przydatne przy kolejnym badaniu jakościowym, aby sprawdzić, czy wskazane opinie i doświadczenia są powszechne wśród większej grupy korzystających z masażu.

W sumie terapii masażem jest praktyką koncentrującą się na dobrej kondycji klienta, po której pacjenci spodziewają się konkretnych rezultatów. Jednak klienci przyznają, że kontynuują terapię z powodu korzystnego doświadczenia odbioru masażu. Sugeruje to, że nie tylko wykfalifikowany dotyk masażysty ma znaczenie, ale również i umiejętność zapewnienia profesjonalnego i przyjaznego otoczenia, które przyciąga klientów i sprawia, że wracają ponownie. Nasz profesjonalizm wpływa na długość naszej kariery.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystnego wpływu medycyny alternatywnej, warto sięgnąć do archiwum artykułów Massage Therapy Foundation, przeczytać streszczenia MTF Research Grant lub poszukać informacji o kosztach badań poświęconych medycynie alternatywnej na stronie Pub Med.

Sandra K. Anderson, MK Brennan, Jolie Haun


Udostępnij

Komentarze

komentarze