Udostępnij

Mgr rehabilitacji (AWF w Warszawie), fizjoterapeuta, masażysta, refleksolog (absolwent IARAMT w Johannesburgu), terapeuta Systemu Vacuflex, trener i terapeuta II° metody tachionoterapii. Założyciel Polskiej Akademii Refleksologii. Dyrektor „The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy” w Polsce. Nauczyciel zawodu refleksologa z uprawnieniami międzynarodowymi.

Mgr rehabilitacji (AWF w Warszawie), fizjoterapeuta, masażysta, refleksolog (absolwent IARAMT w Johannesburgu), terapeuta Systemu Vacuflex, trener i terapeuta II° metody tachionoterapii. Założyciel Polskiej Akademii Refleksologii. Dyrektor „The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy” w Polsce. Nauczyciel zawodu refleksologa z uprawnieniami międzynarodowymi.

Dariusz Ruder (IARAMT), serwis-masazysta.pl

WYWIAD (01.2008)

Dariusz Ruder – założyciel, dyrektor i wykładowca IARAMT Poland

Zapraszam na wywiad

Skąd pomysł na założenie IARAMT?

Refleksologią zainteresowałem się jeszcze będąc studentem Wydziału Rehabilitacji na warszawskiej AWF. Były to lata 1987-1991, a wiec okres gdy refleksologia w Polsce była praktycznie nieznana. Opracowania i książki na ten temat były bardzo ogólnikowe, nieprofesjonalne. Już wtedy na podstawie moich własnych doświadczeń i znajomości różnych metod refleksologii stworzyłem własny sposób leczniczego masażu stóp. Po studiach wiele czasu spędziłem za granicą, pracując jako rehabilitant i refleksoterapeuta. Tam też poznawałem profesjonalne systemy refleksologii. Spośród wielu z nich najbardziej przemawiała do mnie metoda Ingi Dougans. Postanowiłem poznać tą metodę szczegółowo. W ten sposób stałem się studentem prestiżowej The International School of Reflexology and Meridian Therapy w Johannesburgu (RPA). Szkolenia przechodziłem pod okiem samej twórczyni metody, pani Dougans. W maju 2000 roku uzyskałem tam tytuł refleksologa. Powróciłem do Polski i rozpocząłem pracę w swoim prywatnym gabinecie refleksologii w Warszawie. Z upływem czasu widziałem coraz skuteczniejsze efekty mojej pracy na stopach pacjentów. Jako fizjoterapeuta i masażysta, stosujący wiele metod terapeutycznych, doszedłem do wniosku, że refleksologia według metody Dougans działa najskuteczniej, najbardziej kompleksowo i holistycznie.

Wkrótce Inge Dougans oficjalnie zaproponowała mi poprowadzenie polskiego oddziału jej Międzynarodowej Szkoły Refleksologii. Był to dla mnie ogromny zaszczyt, bowiem bardzo dokladnie selekcjonuje ona kandydatów na międzynarodowych przedstawicieli i wykładowców swojej metody. Polski oddział IARAMT został oficjalnie zarejestrowany w lutym 2002 r.

 

Czy IARAMT  to jedyna placówka w Polsce, w której można nauczyć się refleksologii?

Jeżeli mówimy o profesjonalnych kursach refleksologii stóp to tak. Nasze szkolenia w tym zakresie prowadzone są w standardzie międzynarodowym, w oparciu o sprawdzone programy nauczania refleksologii za granicą, zatwierdzone tam przez krajowe ministerstwa zdrowia i edukacji.

Oprócz naszej placówki nauczaniem refleksologii zajmują się dwie firmy: Międzynarodowy Instytut Refleksologii Twarzy oraz Polski Instytut Refleksologii. Ten pierwszy prowadzony jest przez Panią Beatę Sekułę, która uczyła się refleksologii stóp ode mnie, na jednym z pierwszych kursów w naszej szkole, kiedy to program nauczania obejmował wówczas tylko 60 godzin dydaktycznych. Dla porównania obecnie jest to 280 godzin, a w przyszłym roku szkoleniowym nasz program będzie liczył 300 godzin. Ja osobiście zajmuję się refleksologią od 1990 roku, metodą Dougans od roku 1997. Tym samym chciałbym podkreślić, że nasza placówka posiada najdłuższe doświadczenie w zakresie profesjonalnego nauczania refleksologii w Polsce. Siedziba główna szkoły w Johannesburgu istnieje od 1983 roku.

Drugą placówką nauczającą refleksologii jest PIR prowadzony przez Państwa Bratków. Z tego co mówi się w tzw. „środowisku”, także są to sygnały od słuchaczy PIR-u, jest to ośrodek bardzo kontrowersyjny, mająca obecnie działalność zawieszoną i nie do końca prawnie unormowaną.

Poza tym w różnych miastach Polski są organizowane np. weekendowe kursy refleksologii, po których kursanci otrzymują… dyplomy refleksologów. Poza tym w szkołach masażu klasycznego ich programy obejmują elementy refleksoterapii stóp, jednakże w bardzo zawężonym zakresie. Skoro więc rozmawiamy tu o szkołach profesjonalnych, to pomińmy te ośrodki.

 

W jaki sposób IARAMT wspiera swoich słuchaczy?

Akademia jest zaangażowana w rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych każdego słuchacza. W związku z tym służy im pomocą i radą podczas trwania każdego szkolenia. Umożliwiamy słuchaczom kontakt ze szkołą i wykładowcami za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej lub osobiście w celu dyskusji problemów i wątpliwości oraz sugestii powstałych podczas studiowania refleksologii w naszej placówce. Każdy słuchacz może także skorzystać poza zajęciami programowymi z indywidualnych konsultacji z wykładowcą. Kursanci zobligowani są też do wykonania 100 zabiegów domowych w ramach praktyk indywidualnych które są rejestrowane w specjalnych kartach pacjentów, a potem omawiane i dyskutowane na zajęciach szkoleniowych. Akademia pomogła wielu absolwentom zdobyć pracę poprzez kontakt z gabinetami medycyny naturalnej, ośrodkami SPA itp.

 

Kto jest autorem metod szkoleniowych w IARAMT?

IARAMT Poland jest jedynym przedstawicielem w Polsce Międzynarodowej Akademii Refleksologii z Johannesburga i wyłącznym licencjonowanym przedstawicielem Inge Dougans i jej autorskiego programu nauczania refleksologii. Autorem programu i wszystkich metod szkoleniowych w zakresie refleksologii w naszej placówce jest więc Pani Inge Dougans, twórczyni najpopularniejszej dziś metody refleksologii, międzynarodowy autorytet w tym zakresie.

 

Jakie IARAMT posiada licencje, pozwolenia na kształcenie swoich słuchaczy?

Akademia w Warszawie posiada międzynarodową licencję na nauczanie refleksologii, wydaną przez Oddział Główny w Jahanesburgu oraz tamtejsze ministerstwo oświaty. Nasz program nauczania jest zatwierdzony przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Jesteśmy zarejestrowani w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych m. st. Warszawy pod nr 754K.

 

Jakie IARAMT wystawia certyfikaty, dyplomy ukończenia kursu refleksologa?

Akademia w Johannesburgu szkoli refleksologów w systemie 2-letniej wyższej szkoły zawodowej. Nasz oddział w Polsce realizuje ten sam program nauczania w systemie 2-stopniowych kursów trwających około pół roku. Po kursie refleksologii 1 stopnia słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim, natomiast po ukończeniu kursu 2 stopnia i pozytywnie zdanym egzaminie końcowym – dwa certyfikaty: polsko- i anglojęzyczny (wydany przez Akademię w Johannesburgu i podpisany przez Inge Dougans). Mamy także prawo do wydawania dyplomów na drukach MENiS.

 

Jakie predyspozycje musi mieć refleksolog?

Do najważniejszych czynników (cech) decydujących o profesjonalizmie refleksologa i wysokiej jakości jego usług zaliczyłbym:
– współczucie i zrozumienie w stosunku do pacjenta,
– umiejętność wysłuchania chorego i empatię,
– cierpliwość,
– entuzjazm i pozytywny stosunek do ludzi,
– pasją refleksologa powinno być… zdrowie i kontakty z ludźmi,
– dobre wyszkolenie i kompetencja w technikach refleksoterapii,
– określone predyspozycje manualne (przysłowiowe 2 sprawne ręce),
– intuicja zawodowa.

 

Ukończył Pan wiele szkół i kursów z zakresu fizjoterapii, masażu i refleksologii też. Jakie to były szkoły (kursy) i jak pomocna była zdobyta tam wiedza w refleksologii?

Wykształcenie zawodowe zdobywałem w:
– AWF w Warszawie, Wydział Rehabilitacji: tytuł mgr rehabilitacji
– Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Międzynarodowe Towarzystwo metody PNF: kurs metody fizjoterapeutycznej PNF
– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie: kurs masażu segmentarnego
– Centrum Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego w Warszawie: kurs akupresury dla lekarzy i fizjoterapeutów
– Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Sportowej, Dubaj: kurs dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu rehabilitacji w medycynie sportowej
– The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy, Johannesburg: zawodowy kurs refleksologii i terapii meridianowej; kurs mobilizacji stawów stopy; kurs aurikuloterapii (refleksologii ucha)
– Instytut Nauk Zintegrowanych w Santa Rosa (USA): kurs tachionoterapii 1, 2 i 3 stopnia; kurs medycyny ayurwedyjskiej.

 [page-break]

Jakie plany na przyszłość ma IARAMT?

Obecnie jesteśmy wiodącym ośrodkiem nauczania refleksologii w Polsce. Mamy nadzieję, że tak też będzie w przyszłości. Zwłaszcza, że na bieżąco rozwijamy nasze programy nauczania. Wkrótce (bo w przyszłym roku) program kursów refleksologii u nas liczyć będzie 300 godzin dydaktycznych, a docelowo zamierzamy osiągnąć pułap 2500 godzin tak samo jak ma to miejsce w naszej „szkole-matce” w Johannesburgu. Na równi z nauczaniem prowadzimy badania i obserwacje w zakresie skuteczności terapeutycznej refleksologii.

 

Niedosłuch, czy refleksologia może w tym pomóc?

Tak, i to bardzo skutecznie. Wskazują na to przypadki konkretnych pacjentów. Należy dodać, że różne mogą być przyczyny niedosłuchu lub głuchoty, od tego uzależnione są efekty terapeutyczne metody.

 

Słowo na koniec.

Jako terapeuta z prawie 20-letnim doświadczeniem znam wiele metod i szkół refleksologii. Na tej podstawie sadzę, że metoda refleksologii, której nauczamy w naszej Akademii, poprzez to, że łączy ona w sobie współczesną refleksologię z dalekowschodnimi poglądami tradycyjnej medycyny chińskiej, jest wszechstronna, spójna, logiczna i skuteczna. Zawiera wszystkie elementy racjonalnie prowadzonej terapii: diagnozę, leczenie i monitorowanie jego wyników.

Po fachowym przeszkoleniu w metodzie refleksologii Inge Dougans, mogą zajmować się tą terapią z jednej strony osoby nie mające do tej pory żadnego kontaktu z leczeniem, z drugiej zaś specjaliści zaangażowani w sztukę leczenia, pragnący poszerzyć swój warsztat terapeutycznych oddziaływań na pacjenta. Może więc ona być pomocna w pracy lekarza, fizjoterapeuty, naturoterapeuty, masażysty, pielęgniarki lub kosmetyczki.

Kiedyś byłem studentem Ingi Dougans, obecnie mam zaszczyt prowadzić polski oddział jej szkoły. Podczas szkoleń pod jej okiem, zawsze podziwiałem jej wiedzę o człowieku, którą czyta… ze stóp. Wraz z upływem lat stosowania refleksologii wciąż wzrasta moje zaufanie w stosunku do tej terapii. Jest to efektywny, świetnie przemyślany system, który „w rękach” doświadczonego refleksologa staje się doskonałym narzędziem, służącym poprawie kondycji psychofizycznej człowieka. Mam nadzieję, że nasze szkolenia to krok w kierunku rzeczywistego zapobiegania chorobom i uczynienia refleksologii metodą profilaktyki zdrowia.

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze