Udostępnij

Akupresura jest bezinwazyjną metodą leczenia wielu dolegliwości i chorób, stosowaną od 5000 lat. Popularność akupresury stale wzrasta na całym świecie ze względu na jej łatwość wykonania praktycznie w każdych warunkach, brak skutków ubocznych (pod warunkiem prawidłowego jej wykonywania) oraz minimalne koszty leczenia.

Akupresura jest bezinwazyjną metodą leczenia wielu dolegliwości i chorób, stosowaną od 5000 lat. Popularność akupresury stale wzrasta na całym świecie ze względu na jej łatwość wykonania praktycznie w każdych warunkach, brak skutków ubocznych (pod warunkiem prawidłowego jej wykonywania) oraz minimalne koszty leczenia.

Akupresura działa inaczej niż lek, który przynosi ograniczony i wybiórczy rezultat. Co więcej, leki chemiczne często wywołują tak zwane skutki uboczne, czyli niekorzystne zmiany w organizmie. W medycynie chińskiej odwrócono tę logikę: ogólne zmiany w organizmie prowadzą do zaniku niepożądanych objawów.

Akupresura polega na uciskaniu i masowaniu tzw. punktów biologicznie aktywnych, które odznaczają się szczególnymi właściwościami. Różnią się one od pozostałych miejsc na skórze właściwościami cieplnymi, biochemicznymi i elektrycznymi. Cechą charakterystyczną niektórych punktów jest ich bolesność (czasami bardzo duża) przy ucisku, która zanika po zlikwidowaniu choroby. Współczesna medycyna w pełni potwierdza specyficzne właściwości punktów akupunkturowych. Zostały potwierdzone odmienne właściwości fizyczne tych punktów. Mają one kilka razy mniejszą oporność elektryczną niż otaczająca je skóra. Ponadto stwierdzono w obrębie punktów znaczne zagęszczenie receptorów czuciowych, które w stanach chorobowych wykazują znaczne zwiększenie wrażliwości na dotyk.

Odpowiedni masaż punktów na skórze powoduje pobudzenie zakończeń nerwowych znajdujących się w tych miejscach. Powstałe w ten sposób impulsy biegną drogami nerwowymi do ośrodkowego układu nerwowego dochodząc do kory mózgowej i stamtąd dalej drogami nerwowymi do chorego narządu co powoduje zmniejszenie bólu i poprawienie jego czynności.

Jest to metoda godna polecenia osobom chorym jak i zdrowym w celach profilaktycznych i leczniczych. Bardzo dobre efekty przynosi stosowanie jej podczas masażu leczniczego. Można ją wykonywać zarówno u niemowląt jaki u osób w podeszłym wieku.

 

Podstawowe pojęcia:

Meridiany – to sieć tak zwanych kanałów energetycznych, łącząca po przez cienkie odgałęzienia punkty akupunkturowe z określonymi częściami ciała. Tradycyjna medycyna dzieli meridiany na główne i dodatkowe.

Meridiany główne biorą swoją nazwę od narządów, z którymi się łączą i na które oddziaływają. Meridiany główne są symetryczne, co oznacza, że taki sam meridian występuje po lewej i po prawej stronie. Na ciele człowieka przebiega 12 meridianów głównych. Na każdym z nich jest od 9 do 67 punktów akupunktury. Wszystkie te meridiany mają dwie części: zewnętrzną – biegnącą po powierzchni ciała, na której leżą wszystkie punkty, oraz wewnętrzną, biegnącą wewnątrz i zmierzającą do odpowiadających im narządom. Poza meridianami głównymi na ciele człowieka są jeszcze dodatkowe, różniące się od głównych tym, że nie są połączone z narządami wewnętrznymi. Dwa z nich, główny regulator przedni i główny regulator tylny, są wyjątkiem. Biegnąc w linii środkowej ciała, tylnej i przedniej, mają połączenia z meridianami głównymi i zarządzają nimi.

Istnieje dwanaście podstawowych meridianów (kanałów energetycznych):

meridian płuc (P) – z płuc meridian ten przedostaje się przez tchawicę w okolicę podobojczykową, gdzie staje się dostępny dla oddziaływań nań. Z tego miejsca kieruje się do dołu pachowego i dalej zmierza w dół po przyśrodkowej powierzchni ramienia i dochodzi do stawu łokciowego. Od stawu łokciowego biegnie po stronie promieniowej przedramienia, przez nadgarstek przechodzi na tętnicę promieniową i osiąga koniuszek kciuka.
meridian płuc, Serwis-Masażysta.pl

meridian jelita grubego (JG) – biegnie w górę od punktu JG1 na palcu wskazującym, poprzez nadgarstek, przedramię, ramię, dochodzi do wyrostka barkowego łopatki, skąd oddaje gałązkę do punktu GRT14. Dalej wchodzi w okolicę nadobojczykową, skąd jedna gałązka biegnie w głąb ciała – do jelita grubego, a druga gałązka podąża tylnym brzegiem mięśnia mostkowo – obojczykowo – sutkowego aż do kąta żuchwy. Kończy się na górnym brzegu bocznej bruzdy skrzydełka nosa.

meridian jelita grubego, Serwis-Masażysta.pl

meridian żołądka (Ż) – rozpoczyna się w punkcie na dolnym brzegu oczodołu, prostopadle do źrenicy oka. Stąd biegnie w dół, okala wargi i dalej wzdłuż dolnej części żuchwy do jej kąta, dzieląc się po drodze na dwie odnogi. Jedna odnoga skierowana pionowo do góry, do kąta czoła. Druga zstępuje na dół po szyi, klatce piersiowej, brzuchu, pachwinie, przedniej powierzchni uda, podudzia i po grzbietowej części stopy i kończy się na drugim palcu stopy.
 

meridian żołądka, Serwis-Masażysta.pl

[page-break]

meridian śledziony-trzustki (ST) – rozpoczyna się 3 mm do wewnątrz od macierzy paznokcia palucha. Następnie biegnie po przyśrodkowej powierzchni stopy, podudzia, uda, bocznej powierzchni brzucha (gdzie wielokrotnie wchodzi do jamy brzusznej) i dalej w górę do drugiego międzyżebrza – 6 cunów od linii środkowej ciała. Stąd kieruje się w dół do drugiej przestrzeni międzyżebrowej, gdzie kończy się punktem ST21

meridian śledziony i trzustki, Serwis-Masażysta.pl

meridian serca (S) – rozpoczyna się pod pachą w punkcie S1, tj. przy dolnym brzegu mięśnia piersiowego większego i wewnętrznym brzegu mięśnia dwugłowego ramienia. Stąd biegnie wzdłuż łokciowego brzegu wewnętrznej powierzchni ramienia, stawu łokciowego, przedramienia nadgarstka i dalej przez dłoń i promieniową powierzchnię V palca ręki, po stronie grzbietowej, 3 mm od wewnętrznego kąta paznokcia.

meridian serca, Serwis-Masażysta.pl

meridian jelita cienkiego (JC) – zaczyna się na 5 palcu ręki, 3 mm od zewnętrznego kąta podstawy paznokcia. Następnie biegnie wzdłuż łokciowego brzegu tego palca i ręki, przechodzi na tylną powierzchnię nadgarstka, skąd po stronie łokciowej wznosi się na bark. Z barku (po stronie grzbietowej) przechodzi na szyję, kieruje się w okolice kąta żuchwy, policzka, zewnętrznego kąta oka i kończy się w okolicy skrawka ucha.

meridian jelita cienkiego, Serwis-Masażysta.pl

meridian pęcherza moczowego (PM) – rozpoczyna się 3 mm od wewnętrznego kąta oka, st ąd wznosi się na czoło i po szczycie głowy biegnie na potylicę. Tu rozdziela się na dwie gałęzie. Pierwsza gałąź biegnie dokładnie wzdłuż kręgosłupa, w odległości 1,5 cuna od linii środkowej ciała, do miejsca nieco powyżej fałdu pośladkowego, skąd z punktu PM 35 przechodzi przez pośladek na tylną (środkową) powierzchnię uda i kończy się w dole podkolanowym.

Druga gałąź biegnie od gałęzi pierwszej, wzdłuż wewnętrznego brzegu łopatki do dołu podkolanowego, gdzie łączy się z gałęzią pierwszą. Dalej wzdłuż tylnej powierzchni goleni, skręca za kostką zewnętrzną, przechodząc na zewnętrzny brzeg stopy do V palca i w odległości 3 mm od zewnętrznego kąta podstawy paznokcia kończy swój przebieg.

meridian pęcherza moczowego, Serwis-Masażysta.pl

meridian nerek (N) – rozpoczyna się na podeszwie stopy w punkcie N1, tj. w zag łębieniu między II a III kością śródstopia. Wznosi się w kierunku pięty i po zatoczeniu koła w okolicy kostki przyśrodkowej biegnie w górę po przyśrodkowej stronie goleni i uda. Między narządami płciowymi a odbytem wnika do miednicy, aby wyłonić się w punkcie na górnym brzegu spojenia łonowego, a w odległości 0,5 cuna od linii środkowej ciała. Dalej wznosi się i na wysokości między zagłębieniem pierwszego żebra a obojczykiem, 2 cuny w bok od linii środkowej ciała kończy swój przebieg.

meridian nerek, Serwis-Masażysta.pl

meridian woreczka żółciowego (WŻ) – rozpoczyna się w czwartej przestrzeni międzyżebrowej, 1 cun na zewnątrz od brodawki sutkowej. Stąd wznosi się nieco i przechodzi na przednią powierzchnię ramienia. Biegnąc środkiem ramienia, między głowami mięśnia dwugłowego, przecina staw łokciowy od wewnątrz od ścięgna tego mięśnia. Na przedramieniu biegnie dalej pośrodku, przecina staw nadgarstkowy i kieruje się do palca środkowego, gdzie w odległości 3 mm po wewnętrznej stronie kąta podstawy paznokcia kończ swój bieg.

meridian woreczka żółciowego, Serwis-Masażysta.pl

meridian wątroby (W) – rozpoczyna się 3 mm od kąta podstawy paznokcia – od strony zewnętrznej I palca stopy. Następnie przechodzi na grzbiet stopy i biegnie w górę po wewnętrznej powierzchni goleni i uda. Na wysokości grzebienia kości biodrowej rozgałęzia się dochodząc do zewnętrznych narządów moczowo-płciowych i wchodzi w dopną część jamy brzusznej, a następnie do wątroby. Powierzchniowa część biegnie po przednio-zewnętrznej stronie ściany brzuch i kończy się w VI międzyżebrzu, w linii sutkowej.

meridian wątroby, Serwis-Masażysta.pl

[page-break]

główny regulator przedni (GRP) – punkt GRP1,dający początek zewnętrznej gałęzi kanału znajduje się w połowie odległości między zewnętrznymi narządami płciowymi a odbytem. Biegnie środkiem przedniej powierzchni ciała przez brzuch, klatkę piersiową, gardło i żuchwę, kończąc się w punkcie GRP24, w środku bruzdy wargowo – bródkowej.

główny regulator przedni, Serwis-Masażysta.pl

główny regulator tylni (GRT) – rozpoczyna się w narządach rodnych, w jamie miednicy, schodzi w kierunku krocza do wierzchołka kości łonowej – do punktu GRT1, tj. w połowie odległości między kością ogonową a odbytem. Dalej wznosi się wzdłuż linii wyrostków kolczystych, przechodzi przez głowę, środek czoła, nosa i kończy się na wewnętrznej powierzchni wargi górnej, w środku jej wędzidełka

główny regulator tylni, Serwis-Masażysta.pl

 

Cun

podstawowa jednostka pomiarowa w akupresurze. W celu znalezienia punktów, na które trzeba oddziaływać, korzysta się często z cech anatomicznych w budowie ciała ludzkiego (guzki, zagłębienia, kości, ścięgna, stawy, fałdy itp.). Nie zawsze jest możliwe znalezienie wyróżniających cech anatomicznych. W związku z tym stosuje się indywidualny "cun" ( 1 cun to szerokość kciuka pacjenta, szerokość palca wskazującego i środkowego to 1,5 cuna, wszystkich czterech palców to 3 cuny ).

cun, Serwis-Masażysta.pl

 

schemat podziału poszczególnych obszarów ciała przedstawia tabela:
CZĘŚĆ CIAŁA
TOPOGRAFIA ANATOMICZNA

ODLEGŁOŚĆ

W CUN

UWAGI
głowa i szyja

od punktu Yintang do przedniej linii włosów

3 niezależnie od wysokości czoła
odległość między kątami włosów 9  
od przedniej do tylnej linii włosów 12  
od punktu Yintang do wyrostka kolczystego C-7 18 ten pomiar jest pomocny gdy nie można ustalić linii włosów (w przypadku łysych)
od tylnej linii włosów do wyrostka kolczystego C-7 3 stosuje się u dorosłych i u dzieci
klatka piersiowa i brzuch odległość między brodawkami sutkowymi 8 u kobiet między liniami środkowo-obojczykowymi
odległość od wcięcia szyjnego do podstawy wyrostka mieczykowatego 9 punkty na klatce piersiowej (z przodu i tyłu) lokalizuje się najczęściej poprzez liczenie żeber, przestrzeni międzyżebrowych i wyrostków kolczystych kręgów
od przedniego fałdu pachowego do końca XI żebra (w linii pachowej przedniej) 12  
Od końca XI żebra do krętarza wielkiego 9  
od podstawy wyrostka mieczykowatego do środka pępka 8  
od środka pępka do górnego brzegu spojenia łonowego 5  
od krawędzi przykręgowej łopatki do linii środkowej tylnej części ciała 3  
kończyna górna     od przedniego fałdu pachowego do zgięcia łokciowego 9  
od zgięcia łokciowego do poprzecznego zgięcia nadgarstka 5  
od poprzecznego zgięcia nadgarstka do końca III palca 4  
kończyna dolna od górnego brzegu spojenia łonowego do górnego brzegu rzepki 18  
od górnego brzegu krętarza wielkiego do szpary stawu kolanowego 20  
od szpary stawu kolanowego do środka kostki zewnętrznej 16  
od dolnego brzegu kłykcia środkowego kości piszczelowej do środka kostki wewnętrznej 13  
od środka kostki wewnętrznej do podeszwy 3  
od środka fałdu pośladkowego do środka poprzecznego zgięcia podkolanowego 1r4  

 

 

[page-break]

Technika zabiegu

Akupresurę wykonujemy sami lub przy pomocy drugiej osoby. Wykonujemy ją opuszkami palców, najlepiej kciuka lub palca wskazującego, można też masować kłębem kciuka.

Większość punktów wykorzystywanych w akupresurze leży symetrycznie po obu stronach ciała. Podczas wykonywania zabiegu należy masować oba.

Jest wiele metod stymulowania punktów takich jak: stukanie, uderzanie, ugniatanie, masaż okrężny, szczypanie.
Wykonywanie akupresury techniką masażu okrężnego.

Odnaleziony punkt należy uciskać palcem i wykonywać minimalne ruchy okrężne, nie odrywając palca od skóry. Ruchy okrężne wykonujemy raz w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara a następnie przeciwnym.

Zbiorczy czas (wszystkich punktów) wykonywania jednego zabiegu wynosi około 20 minut. Zabiegi wykonujemy raz dziennie a w bardziej dokuczliwych dolegliwościach możemy je wykonywać nawet trzy razy dziennie.

 

Wskazania i przeciwwskazania

Akupresurę można stosować z powodzeniem w bardzo wielu dolegliwościach. Ważne jest jednak, aby zawsze przy poważniejszych problemach zdrowotnych korzystać z porady i leczenia lekarza.

Akupresurę można stosować w celu likwidacji lub zmniejszenia wielu dolegliwości bólowych (w tych przypadkach większe efekty daje elektropunktura)

 • bóle głowy różnego pochodzenia
 • bóle w obrębie kręgosłupa
 • bóle krzyża i dolnej części pleców
 • bóle reumatyczne
 • nerwobóle
 • bóle mięśniowe

 

Choroby neurologiczne:

 • choroby korzeni i splotów nerwowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia ruchowe kończyn
 • zaburzenia czuciowe kończyn
 • osłabienie i zaniki mięśni
 •  

Choroby układu pokarmowego:

 • wrzody żołądka i dwunastnicy
 • wymioty
 • biegunka
 • kolka jelitowa
 • niestrawność
 • nieżyt żołądka
 • choroby jelit
 • choroby wątroby i woreczka żółciowego

Choroby układu oddechowego:

 • astma
 • nieżyt nosa
 • zapalenie gardła
 • zapalenie zatok
 • zapalenie oskrzeli
 • kaszel

Choroby serca i układu krążenia:

 • nadciśnienie i niedociśnienie
 • niedokrwienna choroba serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • miażdżyca

Choroby układu moczowo – płciowego:

 • stany zapalne
 • obrzęki kończyn pochodzenia nerkowego
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zaburzenia w okresie menopauzy 

Przeciwwskazania

 • łagodne i złośliwe nowotwory
 • ciąża
 • ostre choroby infekcyjne i gorączkowe o niejasnej etiologii
 • przewlekłe choroby infekcyjne w stadium zaostrzenia
 • zawał mięśnia sercowego
 • zakrzepice tętnicy wieńcowej oraz zatory w okresie ostrym
 • daleko posunięte wyniszczenie

 

autor:

Danuta Popowicz

źródło:

www.akupresura.akcjasos.pl

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze